MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Chefer saknas!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

“Homosexuella män och människor med annan etnisk identitet än svensk är kraftigt underrepresenterade bland cheferna i samhällsbyggnadssektorn!”

Ny undersökning visar att flera grupper är kraftigt underrepresenterade bland cheferna i samhällsbyggnadssektorn, skriver Chefstidningen.

– Att olika grupper ur samhället är underrepresenterade bland cheferna är allvarligt. Det är en viktig signal om att vi riskerar missa kompetenta chefer. Men det innebär också i förlängningen att vi riskerar missa kompetens, kreativitet och perspektiv i alla andra yrkesgrupper i branschen eftersom chefer är de som rekryterar medarbetare, inte minst ur sina egna personliga nätverk, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna.

Breda befolkningsgrupper som exempelvis homosexuella män och människor med annan etnisk identitet än svensk är kraftigt underrepresenterade bland cheferna i samhällsbyggnadssektorn. Det visar en ny kartläggning från branschföreningen Byggcheferna som genomförts i samarbete med Allbright och Novus. Kartläggningen är den första i sitt slag.

Man har länge haft tillgång till uppgifter om antalet män och kvinnor på olika poster. Det har varit centralt för att synliggöra och förbättra den sneda könsfördelningen.

– Att det finns fler grupper än kvinnor som är underrepresenterade i samhällsbyggnadssektorn har vi anat men hittills saknat kunskap om. Nu vet vi och tyvärr kan vi konstatera att vi inte är en bransch som representerar hela samhället eller tillvaratar kompetensen i hela befolkningen, säger Jeanet Corvinius.

Samhällsbyggnadssektorn är den sektor som är bland de hårdast drabbade av arbetskraftsbrist. Paradoxen med stor brist på personal i många yrken samtidigt som det råder hög arbetslöshet är en av de största utmaningarna i vår tid. Samhällsbyggnad är en av de värst drabbade. Sverige behöver bygga tusentals bostäder men kämpar för att hitta arbetskraft.

– Mot den bakgrunden har vi helt enkelt inte råd att riskera att fördomar, diskriminering och machokultur gör att vi väljer bort arbetskraft, säger Jeanet Corvinius.

Mer om grupper som är underrepresenterade bland cheferna i samhällsbyggnad:
Människor med annan etnisk identitet än svensk: I samhället 25,5 %. I sektorn 11 %.
Homosexuella män: I samhället 2–3 %. I sektorn 0 %.
Kvinnor med funktionsnedsättning: I samhället 16 %. I sektorn 3 %.
Män med funktionsnedsättning: I samhället 16 %. I sektorn 9 %.
Kvinnor. I samhället 50 %. I sektorn 13 %.

Läs mer