MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Grönt ljus för Luleå hamn

Luleå hamn får klartecken

Luleå hamn får klartecken

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Transportstyrelsen ger klartecken att gå ut med första steget i upphandlingen.

Luleå Hamn kan gå vidare och upphandla externa aktörer som kan vara med och finansiera, bygga och operera delar av nya Luleå Hamn. Det står klart efter att Transportstyrelsen gett grönt ljus att gå ut med första steget i upphandlingen. Målet är att ha upphandlingen klar vid årsskiftet.

– Nu kan vi ta nästa viktiga steg. Målet är att upphandla en trygg extern partner som vill och kan vara med och förverkliga och driva en ny hamn i Luleå. Den nya hamnen ska om tio år kunna hantera tre till fyra gånger så mycket gods som i dag för att möjliggöra industrins gröna omställning i norr, säger Anders Dahl, vd på Luleå Hamn.

Den 22 maj gav Luleås kommunfullmäktige tillåtelse till Luleå Hamn att söka en lösning med externa parter som kan vara med och finansiera, bygga och operera delar av den kraftigt expanderande hamnverksamheten i Luleå.

Nu har Transportstyrelsen gett sitt godkännande till att Luleå Hamn går vidare och upphandlar en lösning för hamnens utbyggnad och framtida drift, där en eller flera externa parter genom avtal kan ges möjlighet att finansiera, bygga och operera delar av hamnverksamheten.

– Hamnen i Luleå är kritisk för Sverige. Transportstyrelsen, liksom vi själva, lägger yttersta vikt vid säkerhetsaspekten. Vi måste exempelvis kunna säkerställa ägarbilden bakom företag och konsortium som vill verka i hamnen. För oss är det också viktigt att aktörerna vi upphandlar har kapacitet, långsiktig stabilitet och bra erfarenhet av liknande projekt, säger Anders Dahl.

Det avtal som ska tecknas ger en framtida hamnoperatör i uppdrag att operera en stor del av hamnen under ett visst antal år, för att bland annat utföra arbetet med att lasta och lossa fartyg och sköta hamnens logistik, lagerhållning och godsflöden på uppdrag av Luleå Hamn. Efter avtalstidens slut återgår verksamheten till hamnens kontroll.

– Nu fortsätter vårt arbete med att förverkliga en hamn som kan möjliggöra industrins gröna omställning i norr och utveckla Luleå som levande sjöfartsstad, Anders Dahl, Vd på Luleå Hamn.

Upphandlingen ämnas gå ut under sommaren och upphandlingsprocessen väntas pågå till årsskiftet.

Om Nya Luleå Hamn
2030 ska Luleå Hamn ha kapacitet att frakta tre till fyra gånger så mycket gods som i dag och hantera helt nya godstyper och produkter för att möta industrins tillväxt och behov. Det kommer bland annat kräva nytt järnvägsnät, ny kaj, godsanpassade terminalområden och allvädersterminaler. Investeringarna uppskattas till sju till tio miljarder kronor.

Varberg bygger ut i hamnen!

Läs mer