MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Bostadsbyggandet kommer öka 2025 från 25 600 påbörjade bostäder 2024 till 30 000 under 2025. Det visar Byggföretagens nya konjunkturprognos och anledningen är de kommande räntesänkningarna.

Bostadsbyggandet svagt uppåt

Bostadsbyggandet kommer öka 2025 från 25 600 påbörjade bostäder 2024 till 30 000 under 2025. Det visar Byggföretagens nya konjunkturprognos och anledningen är de kommande räntesänkningarna.

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Bostadsbyggandet kommer öka 2025 från 25 600 påbörjade bostäder 2024 till 30 000 under 2025. Det visar Byggföretagens nya konjunkturprognos och anledningen är de kommande räntesänkningarna.

– Det är en liten ökning från en extremt låg nivå. Bostadsbyggandet befinner sig i trappan mellan källaren och första våningen. Det är långt upp till taknocken, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Enligt Byggföretagen ökar antalet påbörjade bostadsrätter under innevarande år. Småhus- och hyresrättsbyggandet vänder uppåt först nästa år.

Catharina Elmsäter-Svärd vd på Byggföretagen.

– Tvärniten i bostadsbyggandet har gjort att vi tappat sex av tio påbörjade bostäder de senaste tre åren. Det krävs fortfarande politiska reformer som att ta bort det skärpta amorteringskravet och införa friare hyressättning i nyproduktion. Kalkylerna går inte ihop, varken för bostadsköparna eller byggherrarna, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

När det kommer till byggnationen av lokaler och anläggningar är läget ljusare än för bostäder. Byggföretagen prognostiserar att bygginvesteringarna i lokaler och anläggningar ökar med drygt fem procent, från 404 miljarder kronor 2023 till 424 miljarder 2025. Den gröna omställningen driver investeringarna i lokaler och energi, medan behovet av mer kapacitet för person- och godstrafik gynnar investeringarna i järnväg.

– När även bostadsbyggandet tar fart, så tar hela Sveriges tillväxt fart. Då kan vi skapa ännu större reformutrymme för att möta behoven kopplade till klimatanpassning och ökad beredskap, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Det låga bostadsbyggandet gör dock att sysselsättningen i bygg- och anläggningsbranschen utvecklas negativt under prognosperioden. Antalet sysselsatta förväntas minska med 4 000 personer, från 381 600 under 2023 till 377 600 under 2025.

– Varselsiffrorna är de högsta sedan finanskrisen. Samtidigt har samhällsbygget inte råd att tappa för många viktiga medarbetare. Branschen måste vara redo när konjunkturen vänder. Därför behövs exempelvis stöd till korttidspermitteringar, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

De totala bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar kommer enligt Byggföretagen minska från 651 miljarder kronor 2023 till 643 miljarder 2025.

Läs mer