MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Kristian Tammo till Swerock

Kristian Tammo till Swercok
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Blir ny produktutvecklare.

Swerock har anställt Kristian Tammo som ny produktutvecklare. Kristian Tammo kommer senast från Sweco där han var betongteknisk specialist med fokus på utveckling och försäljning av tekniska tjänster. Tidigare har han även arbetat på Sveriges forskningsinstitut, CBI, SP och RISE, som specialist och i olika chefs- och ledarbefattningar.

– Det fanns ett behov av att bredda verksamheten kompetensmässigt, där vi gör en medveten satsning på tekniska doktorer med specialkunskap inom material. Där har Kristian en expertis med sin bakgrund inom betong och byggteknik, säger Ola Mårtensson, regionchef på Swerocks teknikavdelning.

De verksamheter han har arbetat i och ansvarat för har främst arbetat med utredningar, externa uppdrag och tekniska branschfrågor. Till sin hjälp har han haft både konsulter, forskarkollegor och tillgång till stora betonglabb och analysresurser. Han har en lång erfarenhet från betong- och byggbranschen.

Rollen inom produktutveckling på Swerock innehåller arbetsuppgifter inom allt från innovationer till arbete med kvalitet och miljö. Förutom att arbeta mer specifikt med Swerocks egna produkter och verksamhet ska Kristian även samverka med produktionen ute på arbetsplatserna. Där ska han kunna vara behjälplig i teknikfrågor som berör betongen även efter det att den lämnat Swerocks fabrik och betongbil.

– Ett av mina mål är att arbeta med kvalitetsfrågor och de utmaningar som finns på byggarbetsplatserna. Det handlar både om kunskapsåterföring och att utveckla produkterna. Ifall man exempelvis upptäcker en skada eller teknisk avvikelse i betongen så ska jag med min erfarenhet kunna hjälpa till med förslag på åtgärder i dialog med beställaren, säger Kristian Tammo.

Swerock världsunika!

Grodan trivs hos Swerock!

Läs mer