MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Ökning av stölder från byggen

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Byggföretagen vill se åtgärder från polis och rättsväsende.

Under förra året anmäldes 4 707 inbrottsstölder från byggarbetsplatser. Enligt ny statistik från Brottsförebyggande Rådet, Brå, ökar antalet stölder från byggarbetsplatser igen.

– Det är en ökning med nästan 200 stölder jämfört med 2021. Nu gäller det för både rättsstaten och branschen att hålla emot, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen.

Under slutet av 2010-talet skedde också en ökning av stölder på byggarbetsplatser. Främst var det bygg- och arbetsmaskiner, ställningar, vitvaror och dörrar som stals. Utvecklingen kulminerade med 5 835 anmälda stölder 2020. Under 2021 rapporterade Brå en tydlig minskning till 4 514 stölder, men nu vänder alltså antalet stölder återigen uppåt.

– Vi ser det som en varningssignal. Nivåerna är klart lägre än före pandemin, men problemet med stöldligor kvarstår, säger Tanja Rasmusson.

Värdet på stöldgodset uppgår till miljardbelopp. Allt fler bygg- och anläggningsföretag uppger också att de tvingas kalkylera med stölder i samband med anbud.tölder

– Vad gör det återkommande brottsligheten med tilliten till samhälle och rättsväsende? Kostnaderna för våra medlemsföretag är både ekonomiska och demokratiska, säger Tanja Rasmusson.

Tullen har sedan den 1 juli 2021 rätt att stoppa misstänkt utgående stöldgods, men Byggföretagen vill se fler åtgärder.

Byggföretagen vill:

  • Att polisen får fler resurser för att uthålligt kunna verka mot stöldligor.
  • Att samordningen inom Europol förbättras för att varaktigt slå undan benen för ligorna.
  • Att den strategisk bevakningen av hamnar och andra utförselvägar för stöldgodset ökar.
  • Att åklagare och domstolar blir bättre på att bedöma om enskilda stölder är del av organiserad brottslighet.
  • Att en särskild åklagare tillsätts för att bygga upp kompetens om stöldligornas tillvägagångssätt


Läs mer