MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Tung last framme i Göteborg

L-element från Polen på väg till nya halvön Göteborg

L-element från Polen på väg till nya halvön Göteborg

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Drygt 30 L-element levereras från Polen till den nya halvön.

L-element från Polen på väg till nya halvön Göteborg

För ett år sedan gick startskottet till det som ska bli en ny halvö i Göteborg – en yta motsvarande fyra fotbollsplaner som ska fyllas med kontorsbyggnader och flerbostadshus. Grundläggningsarbetet för hela halvön, som ska ligga norr om Järntorget och sträcka sig 100 meter ut i älven, utförs av den danska bygg- och anläggningskoncernen Per Aarsleff A/S / Aarsleff Ground Engineering.

Och uppdraget är inte helt enkelt med tanke på alla anläggningsarbeten som ska göras i djup och lös lera. Men genom att slå sina kloka huvuden ihop har projektets olika aktörer kommit fram till en unik teknisk lösning. Den innebär att grundläggningen genomförs med en byggnation av ett påldäck, för allmän plats mellan de kommande byggnaderna, med kompletterande L-stöd i framkanten.

– L-elementen ska ligga hela vägen runt byggplatsen och när vi är klara kommer vi ta bort sponten som står ytterst idag. Elementen kommer hållas ihop i en samlad konstruktion med en stor betongbalk som ligger ovanpå, säger Ole Steen Christensen, projektchef på Aarsleff, till Betongvärlden.

För några veckor sedan anlände en 4 300 ton tung pråm från Polen med de första L-elementen. Totalt ska 35 stycken levereras från Aarsleff egen fabrik i Polen och tillsammans kommer de att bilda en 400 meter lång kajmur mot vattnet. Varje element väger 200 till 400 ton och är 7 till 9,5 meter höga. Tillsammans med den underliggande grundläggningen kommer de fungera som påkörningsskydd om något av fartygen i älven skulle få manöverproblem.

Två element är redan monterade men nästa etapp påbörjas först i slutet av november. De allra sista elementen beräknas komma på plats efter sommaren 2024.

– Kranen som vi behöver för att lyfta av elementen från pråmen är på väg till ett annat jobb i Piteå och kommer tillbaka först i slutet av november. Eftersom L-elementen inte är kritiska för tidplanen kan vi göra en paus, säger Ole Steen Christesen till Betongvärlden.

Arbetet med grundläggningen beräknas vara klart under 2025. Därefter påbörjas bygget av kvarteren och allmän plats. Inflyttning i de första husen planeras runt 2027.

Läs mer