MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Norra Europas modernaste elementfabrik är invigd

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Idag invigdes Byggelements elementfabrik i Hallstahammar. Den sägs vara Norra Europas modernaste. Betongvärlden var på plats.

”Hej, och välkomna till vår nya produktionshall här i Hallstahammar. Kul att se så många av er här idag.”

Så börjar Byggelements vd Tobias Rönje sitt välkomsttal i Hallstahammar inför drygt 100 inbjudna gäster. Det är en satsning på 300 miljoner kronor som skapar 40 nya arbetstillfällen.

Tobias Rönje, vd Byggelement.

Anläggningen i Hallstahammar har traditionellt varit en fabrik för tillverkning av bjälklag, men i den nya fabriksbyggnaden tillverkas nu väggar med minst halverad mängd cement. Produkter i ECO 50, alltså ECO-Prefab med minst 50 procent alternativa bindemedel, blir ny standard i den nya fabriken. Den planerade årsproduktionen ligger på 200 000 kvadratmeter med en maxkapacitet på 300 000 kvadratmeter.

slideshow image

”Det har varit en intensiv period, vi har en utmanande marknad men nu står den här klar.,” fortsätter han. ”Vi är den första prefabtillverkaren i norra Europa som satsar på den här typen av automation. Fram till idag så har vi främst varit en leverantör av kompletta materialsatser till bostäder, men med den här satsningen kommer vi även kunna vara kompletta när det gäller materialsatser till kommersiella byggnader också.”

Tobias Rönje, vd Byggelement, och Robert Larsson, produktionschef Automation.

Upp på scenen kommer Robert Larsson, produktionschef Automation, och Tobias Rönje går över till t

-Det har varit intensivt Robert. Men hur har de senaste åren varit för dig?

-Ja som sagt, intensivt har det varit att bygga två nya fabriker med så pass hög automationsgrad. Där mycket teknik ska fungera, samtidigt som vi har haft en tajt tidplan.

-Många utmaningar. Men finns det något som har varit roligt då? Vad har varit det roligaste med projektet?

-Att vara att tillsammans med så kompetenta samarbetspartner och medarbetare och människor här. Och få konstatera att vi har lyckats göra något så fantastiskt och stort och nydanande som att utveckla svensk prefab.

-Har det varit något som varit utmanande? Om du ska ta det som är mest utmanande?

-Mest? Då är det tre saker. Det börjar med en pandemi som vi nästan alla har glömt. Vi fick ett Ukrainakrig som startade upp. På det har vi fått en lågkonjunktur inom byggbranschen som då påverkat priser och tidplaner. Men som ni ser så står vi här idag och vi har nått vårt mål.

Med den nya fabriken i Hallstahammar igång går Byggelements totala omsättning upp från 850 miljoner till 1,2 miljarder.

Det är dags för invigning och upp på scen kommer kommunstyrelsens ordförande i Hallstahammar, Catarina Pettersson.

-Det är fantastiskt roligt att få stå här idag och vara med på den här invigningen. Det är drygt år sedan vi fick vara med och ta det första spadtaget och då tänkte vi nog, vi som var här i grushögar och annat, att ja, det där är ju en bit bort. Men det har ju gått otroligt snabbt. Och jag är så imponerad av att ni har fått till det här under ett års tid.

Hon nämner de förändrade förutsättningarna i omvärlden och fortsätter:

-Jag är säker på att den här fabriken kommer att ha stor påverkan på vår framtid också. Som ni säger, ni har hittat lösningar för att minska klimatavtrycket väldigt mycket, upp till 50-60 procent. Det är fantastiska siffror, det är så vi tillsammans måste lösa framtiden.

Catarina har med sig en bok som gåva som berättar om industrihistorien i kommunen.

-Den började kanske till viss del med Strömsholms kanals byggnation i mitten på 1700-talet när man kom på att om vi bygger en ordentlig infrastrukturled här, då kan vi forsla järnmalmen på ett helt annat sätt än vad man har gjort tidigare. Sveriges tillväxt har faktiskt till stor del berott på att man hittade de här infrastrukturvägarna.

Som avslutning säger hon: ”Jag är säker på att om vi gör en ny bok om hundra år så kommer ni att finnas omnämnda i den som en av de stora innovatörerna och påverkar i det här området. Stort tack för att ni har vågat satsa och lycka till!

Catarina Pettersson och Tobias Rönje lägger händerna ovanför en stor, röd knapp. Och så räknas det ner. 10-9-8… Bam, så rasslar fabriken igång. Norra Europas modernaste elemntfabrik.

Läs mer