MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Betongskador i simhallar

Ylva Edwards

Ylva är teknisk doktor i Väg och banteknik samt docent i Brobyggnad vid KTH. Har arbetat på VTI, KTH och CBI Betonginstitutet/Rise. Driver sen 2017 egen konsultverksamhet i företaget Ylva Edwards Materialteknik AB. Ingår i Ytskyddsakademien och har medverkat i en lång rad forsknings- och utvecklingsprojekt.

Ylva Edvards berättar om ett Vinnovaprojekt.

Fukt bidrar som bekant ofta till skador i olika typer av anläggningar. Detta gäller inte minst simhallar, med hög fuktbelastning och speciella förhållanden, inte bara vad gäller RF (på cirka 55 %) med daggpunkt på cirka 20 ﹾC, utan förstås även temperatur (kring 30  ﹾC) och lufttryckförhållanden.

Hur påverkar det betongen i en simhall eller simbassäng? Ja, det fick jag djupare insikt om i ett Vinnovaprojekt (utlysningen Hållbara attraktiva städer), med start 2016. Projektet behandlade just simhallar och bland annat skador på betong i simhallar. Besiktningar hade visat på omfattande problem i form av läckage , korrosion, urlakning,  och vittring samt stalakitbildning och avlagringar.

Ett antal sim- och badanläggningar ingick i projektet och vi besökte flera simhallar med omfattande betongskador till följd av läckage. Från Mariebad på Åland till Aq-va-kul Malmö och en utomhusbassäng i Bara där härdplastbeläggningen släppte totalt. Betongen vittrade sönder under t. ex. Åkeshovs simhall  och  400 miljoner krävdes för renovering, osv. Simhallar beskrevs som en tickande bomb!

Läckage uppstår då vatten transporteras genom sprickor, genomföringar, fogar och betongens porsystem.

Armeringskorrosion i simbassänger och dess närmiljö drivs av vattenläckage i kombination med kloridanrikning, hög värme, karbonatisering och dålig ventilation. Korrosionen leder i sin tur till spjälkning av betong, minskad tvärsnittsyta på armeringen, sprickbildning och rostfläckar.

Urlakning och vittring uppstår när vatten läcker genom betongen och löser upp bindemedlet (cementen) och transporterar ut det från betongen. Urlakning och vittring leder sedan till försvagad betong och försämrat korrosionsskydd.

Stalakitbildning och vittring uppstår oftast i ett tidigt skede av urlakning och vittring. De upplösta delarna av bindemedlet transporteras med läckande vatten och fälls ut på betongens yta. Hållfastheten påverkas visserligen inte men det uppstår hygieniska och estetiska problem.

Läckage vid rörgenomföringar, lysanordningar och fönster är också vanligt förekommande.

Jag lär väl vara ganska ensam om att fundera över detta under mina sköna 50-meters bassänglängder i Täby nya simhall. Gärna vid 8 på morgonen för då är vi ganska få som motionssimmar i banorna 8  och 9. Simhallen är så fin!

Täby nya simhall invigdes 26 november 2022 och har ersatt gamla Tibblebadet som uppfördes i mitten av 1970- talet och som under senare år kostat flera miljoner om året att akutreparera.

Norconsult fick uppdraget att utforma och projektera den nya anläggningen. Uppdraget var en utförandeentreprenad med COBAB som byggentreprenör och Täby kommun som byggherre.

Jag har ställt frågan om tätskiktet till Norconsult. Hoppas man inte sparat in på just det, varken produkt- eller utförandemässigt. Måtte det ta  väldigt många år innan betongen börjar må dåligt också i Täby nya simhall.

Därför ska man skydda betongen!

Läs mer