MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Kärt återseende vid Höga kusten

Ylva Edwards

Ylva är teknisk doktor i Väg och banteknik samt docent i Brobyggnad vid KTH. Har arbetat på VTI, KTH och CBI Betonginstitutet/Rise. Driver sen 2017 egen konsultverksamhet i företaget Ylva Edwards Materialteknik AB. Ingår i Ytskyddsakademien och har medverkat i en lång rad forsknings- och utvecklingsprojekt.

“Minimitemperaturer ner till -40°C kan förväntas”

Högakustenbron över Ångermanälven vid Veda stod klar i december 1997 och ersatte då den mer än 50 år gamla Sandöbron som blivit känd för att ha världens längsta betongspan på 264 meter.

Eftersom älven är upp till 90 meter djup vid Veda beslöt man att bygga en hängbro med ståldäck. Den totala längden är 1800 meter med fritt spann på 1210 meter, vilket gjorde den till en av Europas längsta broar av sådan typ. Bron har också ett unikt tätskikts- och beläggningssystem som togs fram för att klara av de hårda klimatpåfrestningar som råder i norra Sverige. Det kalla klimatet och de stora temperaturvariationerna ställer nämligen höga och speciella krav bl. a. på brons tätskikts- och beläggningssystem. Lägsta uppmätta medeldygnstemperatur i området är -20°C. Minimitemperaturer ner till -40°C kan förväntas liksom maximitemperaturer upp till +30°C. 

Tidigt i projekteringen av Högakustenbron diskuterades vilket tätskikt och vilken beläggning som skulle väljas till bron. En inledande litteraturstudie utfördes, varvid konstaterades att det inte fanns några motsvarande hängbroar (i så kallt klimat) som kunde användas som referensobjekt till Högakustenbron. 

Högakustenprojektet inkluderade, förutom denna imponerande bro, en ny 32 kilometer lång sträcka av E4 och ett trettiotal nya broar.

Mina minnen har förstås med utvecklingsarbetet och valet av detta unika tätskikts- och beläggningssystem att göra. Ett projekt som inleddes redan 1992 i ett mycket nära samarbete mellan VTI och dåvarande Vägverket. Studiebesök genomfördes bland annat till Japan, följt av omfattande laboratoriestudier och provning vid VTI och FMPA i Stuttgart under perioden 1992-1996. Provläggning utfördes på Pitsundsbron 1993 med uppföljning t o m maj 1997. Mycket spännande år!

Dagen för årets besök, på väg mot Örnsköldsvik, bjöd på ymnigt snöfall och hårda vinda. Efter övernattning på Högakustenhotellet klarnade det dock upp och bron kunde beskådas i all sin glans. Slitlagret såg också fint ut vid vår överfart följande dag. Hoppas det inte var sista gången vi sågs.


Läs mer