MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Alternativ till kalksten?

Slagg kan ersätta kalksten

Slagg kan ersätta kalksten

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Slagg istället för kalksten kan minska koldioxidutsläppen.

Slagg kan ersätta kalksten

När kalksten bryts och används som råmaterial vid tillverkning av cement frigörs stora mängder koldioxid. Något som kan minska utsläppen rejält är om kalkstenen byts ut mot slagg från smältprocesser inom metallindustrin. Men frågan är hur det påverkar cementens kvalitet.

Erik Viggh är doktorand vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet. Han har utvecklat en kemisk modell som cementindustrin kan använda för att just utvärdera  hur användningen av råmaterial påverkar cementkvaliteten. Tanken är att modellen ska göra det lättare att styra tillverkningen mot en lägre klimatpåverkan.

– Brytningen av kalksten, som vid cementtillverkning, påverkar både natur och grundvatten. Dessutom är den väldigt beroende av nya brytningstillstånd, säger Erik Viggh.

Ett ämne som har en avgörande roll i cementtillverkningen är magnesium. Det förekommer i låga halter i kalksten men det finns mycket mer i slagg. Vid upphettning och nedkylning av råmaterialet kan det dock bindas för mycket magnesium. Det kan leda till bildandet av ett mineral som kan orsaka problem som svällning och sprickbildning i betongen.

Vigghs modell simulerar bildandet av  de olika cementfaserna som uppvärmning och kylning, och tar hänsyn till tid, temperatur och råvarans sammansättning.

Den kemiska modellen har tillsammans med andra data god potential för att utvärdera användningen av alternativa råmaterial. Arbetet har också identifierat svaga punkter i tidigare modelleringar och ger förslag på framtida forskning när helt nya tillverkningsprocesser för cement utvecklas, säger Erik Viggh.

Kalksten kan odlas!

Läs mer