MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Vätgas framställd med el från kärnkraft i Storbrittannien
Hållbarhet

Grönare cement med vätgas från kärnkraft

Pilotprojekt i Storbritannien. I Storbritannien stöttar myndigheterna ett pilotprojekt som vill minska utsläppen från cement- och asfaltstillverkning. Det ska ske genom att använda vätgas framställd med el från kärnkraft, skriver Ny Teknik som har hämtat nyheten från New Civil Engineer.

Paula Isaksson
10-11-2023
Heidelberg Materials i Brevik Norge
Hållbarhet

Storskalig CCS i cementsektorn

Heidelberg Materials satsar på infångning av koldioxid i Norge. Idag står cementsektorn för fem till sju procent av de globala utsläppen av koldioxid. För att råda bot på det har Heidelberg Materials satsat på världens första storskaliga anläggning för koldioxidinfångning (CCS) inom cementindustrin. Siktet är att fånga in upp emot 400 000 ton koldioxid årligen.

Paula Isaksson
10-11-2023
Thomas Betong introducerar NOxOFF
Hållbarhet

NOxOFF ska ge renare luft

Thomas Betong introducerar metod som minskar föroreningarna. Varje år dör 6 700 människor i Sverige på grund av luftföroreningar. Det mesta av föroreningarna består av avgaser från biltrafiken. I avgaserna finns kväveoxider (NOx) som irriterar luftvägarna och ökar risken för bland annat astmaanfall. Vid långtidsexponering ökar även risken för stroke, cancer och hjärt- och lungsjukdomar.

Paula Isaksson
10-11-2023
Kravställning på stommaterial begränsar möjligheten att arbeta med lösningar och materialval som kan minska byggnadens klimatpåverkan enligt en ny SBUF-rapport.
Hållbarhet

Funktion viktigare än material

Ny SBUF-rapport motsäger materialdirektiv i upphandling. Ett utvecklingsprojekt som finansieras genom SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, undersöker vilka kravställningar i förfrågningsunderlagen som har en inverkan på byggnadens klimatpåverkan under byggnation och drift. Resultaten visar att kravställning vid upphandling av byggprojekt bör peka på funktionskrav, snarare än tekniska lösningar och material för att minimera den negativa klimatpåverkan.

Roger Andersson
10-11-2023
Cementtillverkare satsar på CCU
Hållbarhet

Första oxyfuel-anläggningen i Europa

Fyra cementtillverkare går samman i pilotprojekt. Framtidens hållbara strategier för cementtillverkning innehåller olika koncept, allt från reducering av klinkerfaktorn i cementet till Carbon Capture Storage eller Carbon Capture Utilzation. För avskiljning av koldioxid från klinkertillverkningsprocessen finns flera tekniska lösningar. En av dem är den så kallade Oxyfuelteknologin, där ren syrgas används tillsammans med bränslet i förbränningsprocessen.

Paula Isaksson
09-10-2023
Tobias Rönje vd Byggelement
Hållbarhet

Ny generation ECO-Prefab

Byggelements nya väggar minskar klimatavtrycket. Byggelement är leverantör av prefabricerade betongelement och stomsystem i betong. Nyligen utökade de sitt sortiment med en halvsandwichvägg i ECO 60 där behovet av cement i en produkt har pressats ned med 60 procent.

Paula Isaksson
09-10-2023
Hilti lanserar miljöanpassad injekteringsmassa
Hållbarhet

Massa med miljötanke

Hilti har utvecklat miljöanpassad injekteringsmassa. Nyligen lanserade Hilti en ny miljöanpassad injekteringsmassa, HIT CT-100 för kemisk infästning av stål mot betong. Enligt företaget passar massan till infästningar i betong vid alla typer av projekt – nybyggnation, renovering av kommersiella fastigheter, bostäder, offentliga fastigheter och anläggningsprojekt.

Paula Isaksson
09-10-2023
Riksbyggen höjer kraven på klimatförbättrad betong ytterligare
Hållbarhet

Riksbyggen höjer kraven på betong

Klimatreduktion om minst 25 procent i nyproduktion

Roger Andersson
09-10-2023
Forskningsdag på Rise om klimatneutral betong
Hållbarhet

Hur blir branschen klimatneutral?

Heldag på Rise om innovativt betongbyggande. 3D-printad betong! AI! Prefabricerade brospann! Det var bara några av alla de ämnen som togs upp under forskningsinstitutet Rises heldagskonferens i onsdags om hur innovativt betongbyggande kan leda till klimatneutralitet. Konferensen ägde rum i Göteborg och samlade ett stort antal deltagare från byggbranschen. Även Betongvärlden var på plats!

Paula Isaksson
09-10-2023
Slagg kan ersätta kalksten
Hållbarhet

Alternativ till kalksten?

Slagg istället för kalksten kan minska koldioxidutsläppen. När kalksten bryts och används som råmaterial vid tillverkning av cement frigörs stora mängder koldioxid. Något som kan minska utsläppen rejält är om kalkstenen byts ut mot slagg från smältprocesser inom metallindustrin. Men frågan är hur det påverkar cementens kvalitet.

Paula Isaksson
09-10-2023
|

Founders Club

Betongvärldens framtid är beroende av att företagen i branschen engagerar sig och bidrar ekonomiskt. Därför tackar vi företagen som engagerar sig tillsammans med oss: Bemix, Pretec, Prefabsystem montage, Mapei, Schwenk, Bekaert, Isobetong och Rebet.

Bemix
Pretec
Prefabsystem montage
Mapei
Schwenk
Bekaert
Isobetong
Rebet