MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Fossilfritt cement i fullskalig produktion

Betongvärlden

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

CemVision visar vägen till enorma minskningar av koldioxidutsläpp.

CemVision, ett svenskt teknikbolag som utvecklar teknologi för miljövänlig cement, har producerat storskaliga volymer av fossilfri cement helt baserat på återvunnet material från primärt gruv- och stålindustrin. Resultatet öppnar för en fullskalig produktion av vad som potentiellt är marknadens klimatvänligaste cement.

CemVisions pilotanläggning har en kapacitet på flera hundratals ton per år. Nu övergår testproduktionen till företagets demoanläggning, med en årlig kapacitet på flera tusen ton cement. I nästa steg bjuder CemVision in till samarbeten för att skala upp produktion till hundratusentals ton och med det nästan lika stora besparingar av koldioxidutsläpp.

– Vi är i första hand ett klimatbolag och i andra hand ett cementbolag. Med vår kompetens och erfarenhet är det vår skyldighet att ta fram den mest miljövänliga cementen för respektive tillfälle för att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar, säger Claes Kollberg, medgrundare och CTO, CemVision.

CemVisions metod går ut på att låta andra industriers restmaterial bli högvärdiga råmaterial, vilket är både resurseffektivt och innebär att man helt undviker koldioxidutsläpp. Tillverkning av cement kräver också höga temperaturer för att processa råmaterialen. CemVisions lösning möjliggör användning av grön el istället för kol eller andra fossila energikällor som industrin använder idag. Tack vare andra råmaterial än kalksten blir dessutom den totala energiförbrukningen i CemVisions produktion betydligt lägre än i traditionell cementproduktion.

CemVisions färdiga cement kan blandas in för att hjälpa traditionell cementproduktion att reducera sina koldioxidavtryck, eller användas som enda komponent för att helt ersätta traditionella cementbindemedel och därmed ge ett helt fossilfritt resultat.

– Cementindustrins klimatpåverkan är ett globalt jätteproblem. Kortsiktigt finns inget alternativ för att ersätta världens behov av cement, huvudingrediensen i betong och världens mest använda byggmaterial. Istället har vi nu bevisat att det går att producera cement med nya metoder och andra råvaror, genom att framgångsrikt producera stora volymer cement med minimala utsläpp, säger Oscar Hållén, vd för CemVision.

Testresultat från den storskaliga produktionen visar på både kostnads- och prestandamässiga fördelar. Produktens egenskaper visar på en hög tidig hållfasthetsutveckling, vilket ger möjlighet till snabbare och nya sätt att bygga. Det gör också att cementmängden kan minskas i betongkonstruktioner.


Läs mer