MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

”Kombinationen av betong och stål är vår styrka”

David Bogerius

MRM Mining AB är nu certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 45001 (arbetsmiljö). Dessa tre standarder är alla ledningssystem och omfattar alltså hela företaget.

MRM är sedan tidigare certifierad leverantör av stål- och betongkonstruktioner (EN 1090-2) och nu har företaget även certifierat sitt ledningssystem för att säkerställa ytterligare förbättringar och hög nivå på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet i verksamheten.

– Kombinationen av betong och stål är vår styrka. I och med certifieringen av hela företaget får vi en helt annan drivkraft och struktur än tidigare. Det kommer bidra till att vi kommer nå våra mål som framtidens industri- och samhällsbyggare, säger MRM:s vd Mattias Nilsson.

ISO står för International Organization for Standardization och en ISO-certifiering kan ses som ett kvitto på att kraven som ställs på företaget uppfylls. En oberoende revisor granskar verksamheten utifrån ISO-standardernas krav, myndighets/lagkrav samt kundkrav och när kraven är uppfyllda får företaget sitt certifikat. Ett certifikat är giltigt i tre år och uppföljande revisioner görs varje år. Företaget ska arbeta med att ständigt förbättra sin verksamhet inom certifieringens områden utifrån konkreta mål.

Läs mer