MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Antalet utstationerade personer i Sverige fortsätter att öka. Över 74 000 anställda som skickades till Sverige för att arbeta anmäldes till Arbetsmiljöverkets register förra året. Hälften av dem jobbade inom byggindustrin.

Bygg har flest utstationerade arbetare

Antalet utstationerade personer i Sverige fortsätter att öka. Över 74 000 anställda som skickades till Sverige för att arbeta anmäldes till Arbetsmiljöverkets register förra året. Hälften av dem jobbade inom byggindustrin.

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Antalet utstationerade personer i Sverige fortsätter att öka. Över 74 000 anställda som skickades till Sverige för att arbeta anmäldes till Arbetsmiljöverkets register förra året. Hälften av dem jobbade inom byggindustrin.

Anställda som på uppdrag av utländska arbetsgivare skickas till Sverige för att jobba här en begränsad tid ska anmälas till Arbetsmiljöverket som utstationerad arbetskraft. När pandemin slog till 2020 minskade antalet utstationerade till cirka 40 000 personer. Sedan dess har siffran ökat varje år och den trenden fortsatte även 2023. Över 74 000 personer anmäldes förra året, omkring 4 000 fler än 2022.

Byggindustrin var återigen den bransch som hade klart flest utstationerade arbetstagare, omkring 32 500 förra året, vilket innebär nästan 45 procent av alla utstationerade. Det är dock en minskning med knappt 1 000 arbetstagare jämfört med 2022.

− Det hänger sannolikt ihop med konjunkturläget och minskat bostadsbyggande. Minskningen är dock inte så stor som vi hade trott, vilket bland annat beror på en ökning av kvalificerad arbetskraft som kanske snarare arbetar med att bygga infrastruktur än bostäder, säger Robert Scarlini, enhetschef på Arbetsmiljöverkets avdelning för myndighetsgemensam kontroll.

Polen var precis som 2022 det land som anmälde flest utstationerade förra året, omkring 12 000. Därefter kom Tyskland, Litauen, Thailand och Indien. För första gången sedan registret upprättades 2013 minskade antalet arbetstagare som skickades från Litauen, något som sannolikt beror på minskad efterfrågan i byggbranschen.

På länsnivå ökade antalet utstationerade arbetstagare med cirka 20 procent i Västra Götaland, vilket hänger samman med komplexa byggprojekt som kräver specialiserad arbetskraft. De sju län som hade flest utstationerade var i fallande ordning Stockholm, Västra Götaland, Västerbotten, Skåne, Norrbotten, Västernorrland och Gävleborg.

Läs Helårsrapporten utstationering 2023 på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Länder som skickat flest utstationerade arbetstagare till Sverige:
1. Polen 12 153 arbetstagare (16,35 % av totala antalet)
2. Tyskland 11 358 arbetstagare (15,28 %)
3. Litauen 9 469 arbetstagare (12,74 %)
4. Thailand 5 049 arbetstagare (6,79 %)
5. Indien 4 881 arbetstagare (6,57 %)

Branscher med flest utstationerade arbetstagare under året:
1. Byggverksamhet 32 573 arbetstagare (ca 43 % av totala antalet)
2. Tillverkning 18 706 arbetstagare (ca 25 %)
3. Informations och kommunikationsverksamhet 6 391 arbetstagare (ca 8,5 %)
4. Jordbruk, skogsbruk och fiske 5 609 arbetstagare (ca 7,5 %)
5. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 4 269 arbetstagare (ca 5,5 %)

Län med flest utstationerade arbetstagare under året:
1. Stockholms län 18 881 arbetstagare
2. Västra Götalands län 16 406 arbetstagare
3. Västerbottens län 7 467 arbetstagare
4. Skåne län 6 975 arbetstagare
5. Norrbottens län 6 895 arbetstagare

 

Läs mer