MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Klimatförbättrat i alla projekt!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

NCC väljer klimatförbättrat i alla projekt!

Från och med april är all färsk betong som används i NCC:s husbyggnadsprojekt klimatförbättrad till steg 1 eller högre. Initiativet svarar mot ökad efterfrågan från kunder på material med minskad klimatpåverkan. Detta är ett viktigt led i att minska koldioxidutsläpp under byggfasen och bidra till NCC:s och våra kunders klimatomställning.

Klimatförbättrad betong finns i tre olika steg där koldioxidutsläppet från betongen reduceras med 10, 25 respektive 40 procent. I dialog med kunden avgörs vilken av de tre nivåerna som används.

Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

– Vi ser allt större efterfrågan på lösningar som minskar koldioxidutsläppen. Genom beslutet att arbeta med klimatförbättrad betong i samtliga NCC:s husbyggnadsprojekt i Sverige tar vi ett steg närmare en ny miljöstandard för NCC och våra kunder, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

Nilla Olsson, teknisk doktor byggnadsmaterial NCC Building Sweden.

– Genom att även arbeta med att slimma betongkonstruktionerna och planera för så låg materialanvändning som möjligt utifrån rådande förutsättningar kan vi få ner klimatpåverkan ytterligare, berättar Nilla Olsson, teknisk doktor byggnadsmaterial NCC Building Sweden.

NCC har arbetat med klimatförbättrad betong i ett flertal husbyggnadsprojekt genom åren och byggt upp kompetens och erfarenhet tillsammans med leverantörerna.

– Vi avslutade nyligen bostadsprojektet Kungsörnen i Helsingborg, ett pilotprojekt för hållbart byggande där vi bland annat har arbetat med klimatförbättrad betong och tillsammans med kunden lyckats reducera klimatavtrycket under byggtiden till närmare hälften mot jämförbart byggprojekt, säger Nilla Olsson.

Läs mer