MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Thomas Betong lanserar en klimatförbättrad skalvägg i nivå 4, vilket innebär en sänkning av klimatpåverkan med minst 40 procent.
Nyheter

Klimatförbättrad skalvägg från Thomas

Thomas Betong lanserar en klimatförbättrad skalvägg i nivå 4, vilket innebär en sänkning av klimatpåverkan med minst 40 procent. Bakom den nya produkten ligger receptoptimering och alternativa bindemedel har varit vägen framåt.

Roger Andersson
4-10-2024
Swerock blir först ut som betongleverantör att erbjuda en klimatförbättrad betong som standard
Hållbarhet

Swerock gör ECO till standard

Swerocks ECO-Betong blir företagets nya standardbetong. Det kommer att reducera utsläppen av koldioxid med minst tio procent i varje enskilt projekt.

Roger Andersson
3-21-2024
Riksbyggen höjer kraven på klimatförbättrad betong ytterligare
Hållbarhet

Riksbyggen höjer kraven på betong

Klimatreduktion om minst 25 procent i nyproduktion

Roger Andersson
10-10-2023
Riksbyggen använder klimatförbättrad betong i tre bostadsprojekt
Hållbarhet

Trippel för klimatet

Riksbyggen använder klimatförbättrad betong i tre nya projekt. Riksbyggen använder klimatförbättrad betong i tre bostadsprojekt med sammanlagt 182 lägenheter i Malmö. Klimatpåverkan kommer att minskas med totalt 537 000 koldioxid genom att använda den nya betongen. Science Based Target initiative har nyligen godkänt Riksbyggens klimatmål. Ett av målen är att minska utsläppen av växthusgaser från nyproducerade byggnader med 50 procent till år 2030.

Roger Andersson
2-2-2023
Hållbarhet

Internationellt godkännande!

Riksbyggen använder klimatförbättrad betong i alla byggnader. Riksbyggens krav på klimatförbättrad betong inom nyproduktion av bostäder har godkänts av Scienced Based Targets initiative, SBTi. Även två andra klimatmål godkändes: en fordonsflotta som drivs med el och energitjänster som hjälper kunderna att minska sin energianvändning.

Roger Andersson
1-10-2023
Betongvärlden
Nyheter

Wallenstam minskar utsläppen

Klimatförbättrad betong viktig faktor Wallenstam har minskat koldioxidutsläppen från byggverksamheten med 7,9 % per nyproducerad kvadratmeter sen 2019. Klimatförbättrad betong har varit den viktigaste faktorn. Målet är att minskningen ska bli 10 procent till och med nästa år. 

Roger Andersson
11-3-2022
Betongvärlden
Nyheter

Cementfri betong i Sverige!

Thomas Betong gör fullskaletester! Under det senaste året har Thomas Betong provat ett koncept som bygger på att tillverka betong helt utan cement. Testerna med alternativa bindemedel har genomförts på två västsvenska betongfabriker. Resultatet är en cementfri betong med samma goda egenskaper som traditionell betong, men med ett väsentligt lägre klimatavtryck.

Roger Andersson
10-6-2022
Hållbarhet

Genombrott för elektrisk betongtillverkning!

SaltX Technology har genomfört lyckade och verifierade resultat för elektrisk och klimatneutral cementtillverkning.  – Vi är mycket glada att kunna berätta att vi lyckats med det omöjliga – att göra cement med elektricitet. Vi rör oss nu snabbt framåt och planerar för en robust industriell produktionsprocess, säger Carl-Johan Linér, vd på SaltX.

Redaktionen
6-11-2022
Betongvärlden
Nyheter

AI ersätter forskare!

“Meta has used AI to develop concrete that emits 40 per cent less carbon”. Facebooks ägare Meta har använt AI, artificell intelligens, för att ta fram den bästa betongen till deras datacentraler, skriver New Scientist. Man har matat in 1030 olika betongrecept, kallat Concrete Compressive Strength Data Set, som innehåller uppgifter om hållfasthet efter en vecka respektive en månad.

Roger Andersson
5-12-2022
Betongvärlden
Nyheter

Klimatförbättrat i alla projekt!

NCC väljer klimatförbättrat i alla projekt! Från och med april är all färsk betong som används i NCC:s husbyggnadsprojekt klimatförbättrad till steg 1 eller högre. Initiativet svarar mot ökad efterfrågan från kunder på material med minskad klimatpåverkan. Detta är ett viktigt led i att minska koldioxidutsläpp under byggfasen och bidra till NCC:s och våra kunders klimatomställning.

Roger Andersson
4-27-2022

Founders Club

Betongvärldens framtid är beroende av att företagen i branschen engagerar sig och bidrar ekonomiskt. Därför tackar vi företagen som engagerar sig tillsammans med oss: Rebet, Bekaert, Pretec, Bemix och Linotol.

Rebet
Bekaert
Pretec
Bemix
Linotol