MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Sverige håller andan

Cementas tillstånd under lupp
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Imorgon kommer beskedet till Cementa

Sverige står återigen för en cementkris. Imorgon lämnar nämligen Mark- och miljödomstolen besked om Cementa får ett fyraårigt tillstånd att fortsätta bryta kalksten i Slite. Den avgörande frågan är om Cementa lyckats presentera tillförlitliga bevis för att deras verksamhet inte påverkar grundvattnet, något som Mark- och miljööverdomstolen inte ansåg förra året. Då avslogs deras ansökan.

Nu är alltså Cementa tillbaka med en kortare ansökan på fyra år. Om Mark- och miljödomstolen avslår ansökan finns möjlighet att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen.

Har du hängt med i alla svängar? Här nedan följer en resummé.

17 januari 2020. Cementa får godkänt i den lägre instansen Mark- och miljödomstolen.

6 juli 2021. Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om fortsatt brytningstillstånd i Slite. Det innebär att brytning av kalk måste upphöra den 1 november 2021. Detta är mycket ovanligt, rapporterar Dagens Industri, endast 2,5 procent av ansökningarna får avslag.

14 juli 2021. Byggföretagen tar fram en konsekvensanalys som överlämnas till näringsminister Ibrahim Baylan. I värsta fall är så många som 400 000 jobb i fara.

22 juli 2021. Näringsminister Ibrahim Baylan kallar till möte med byggbranschens företrädare. Han bekräftar att han inser allvaret och att regeringen har satt igång ett arbete som går över departementsgränserna.

22 juli 2021. Cementa överklagar till Högsta domstolen.

4 augusti 2021. Näringsminister Ibrahim Baylan träffar återigen företrädare för byggbranschen. Inga besked ges då man vill avvakta en egen konsekvensanalys som regeringen beställt av Ramboll.

6 augusti 2021. Cementa tecknar avtal med Nordkalk avseende leverans av kalksten till cementfabriken i Slite. Avtalet innebär att upp till 25 procent av Slitefabrikens behov av kalksten bedöms kunna komma på plats runt årsskiftet. Finns möjlighet till större volymer men det är beroende av tillstånd och investeringar.

10 augusti 2021. Näringsminister Ibrahim Baylan och miljöminister Per Bolund meddelar att genom en tillfällig och tidsbegränsad ändring i miljöbalken avser man ge Cementa förlängt tillstånd att bryta ur kvarvarande kalksten inom nuvarande tillstånd i Slite. Förlängningen är en förlängning av tiden, inte volymen. Enligt Cementas egna beräkningar går det att bryta kalk i ytterligare åtta månader efter den 31 oktober enligt nuvarande tillstånd. Det är den mängden det förlängda tillståndet avser.

25 augusti 2021. Högsta domstolen avslår Cementas överklagan.

16 september 2021. Lagrådet, som granskar förslag till riksdagen, sågar regeringens speciallag för att tillfälligt underlätta för Cementa att fortsätta bryta kalksten.

29 september 2021. En enig riksdag godkänner speciallag.

18 november 2021. Regeringen meddelar att de ger Cementa drygt ett års tillstånd efter att det förra tillståndet löpte ut den 31 oktober. Tillståndet som gäller fram till och med december 2022 syftar till att kunna fortsätta kalkstensbrytningen under en tid för att undvika risken för en akut cementbrist i Sverige.

15 februari 2022. Högsta förvaltningsdomstolen avslår begäran om inhibition av Cementas tillfälliga brytningstillstånd. Det betyder att Cementa tills vidare kan arbeta inom ramen för det tillstånd som gäller till den 31 december 2022.

April 2022. Cementa lämnar in en ansökan om att få fortsätta verksamheten i ytterligare fyra år.

7 december 2022
Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, beslutar att det tidsbegränsade täkttillstånd, som regeringen meddelade Cementa hösten 2021, inte strider mot någon rättsregel och ska stå fast. Detta innebär att kalkstensbrytningen och cementtillverkningen i Slite kan fortgå som planerat året ut.

13 december 2022
Dagen D. Mark- och miljödomstolen lämnar besked om Cementas fyraåriga tillstånd.

Cementa får godkänt

Cementa ansöker om fyra nya år!

Läs mer