MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Betongvärlden
Nyheter

Fyra företag byter namn

Heidelberg Materials ser dagens ljus. Under hösten presenterade :s koncernbolag HeidelbergCement sin övergång till det nya varumärket Heidelberg Materials för alla koncernens bolag och 51 000 medarbetare. Nu fortsätter utrullningen av varumärket i den globala organisationen, vilket även omfattar dotterbolagen i Sverige.

Redaktionen
3-23-2023
Sweco hjälper Cementa med CCS.
Hållbarhet

Sweco hjälper Cementa

Bistår i arbetet med tillståndsansökningar för CCS-satsning i Slite Cementa tar hjälp av Sweco i arbetet med tillståndsansökan för den fullskaliga CCS-anläggning som Heidelberg Materials, där Cementa ingår, planerar i Slite på Gotland. I Swecos uppdrag ingår att bistå i utvecklingen av en miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning för den kommande tillståndsansökan. Koldioxidfångstanläggningen kommer att medföra en förändring av hela Slitefabrikens verksamhet och inom ramen för genomförbarhetsstudien kommer en process för att söka ett nytt miljötillstånd påbörjas under 2023.

Roger Andersson
2-28-2023
Nyheter

Nyhet: Hetast just nu!

Här får ni veckans hetaste, innelistan med andra ord. Nu startar vi innelistan. Varje fredag berättar vad och vilka som är hetast just nu. Vi börjar bakifrån.

Roger Andersson
1-13-2023
Teknik

Cementas CCS-planer i fara

Nytt Natura2000-område stör planerna Den förra regeringen har beslutat att Sveriges Natura 2000-områden för fåglar ska kompletteras. Länsstyrelsen på Gotland har därför pekat ut stora delar av Gotland östkust som ett lämpligt område.

Roger Andersson
1-9-2023
Cementa får nytt tillstånd
Nyheter

Seger för Cementa

Får tillstånd i fyra år. Cementa får ett fyraårigt tillstånd till fortsatt täktverksamhet i Slite på Gotland. Det meddelade mark- och miljödomstolen idag och tillståndet kan tas i anspråk med omedelbar verkan.

Roger Andersson
12-13-2022
Cementas tillstånd under lupp
Nyheter

Sverige håller andan

Imorgon kommer beskedet till Cementa Sverige står återigen för en cementkris. Imorgon lämnar nämligen Mark- och miljödomstolen besked om Cementa får ett fyraårigt tillstånd att fortsätta bryta kalksten i Slite. Den avgörande frågan är om Cementa lyckats presentera tillförlitliga bevis för att deras verksamhet inte påverkar grundvattnet, något som Mark- och miljööverdomstolen inte ansåg förra året. Då avslogs deras ansökan.

Roger Andersson
12-12-2022
Cementa får fortsatt tillstånd.
Nyheter

Cementa får godkänt

Tidsbegränsat tillstånd står fast Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har idag beslutat att det tidsbegränsade täkttillstånd, som regeringen meddelade Cementa hösten 2021, ska stå fast. HFD gör bedömningen att regeringens beslut om ett tidsbegränsat tillstånd inte strider mot någon rättsregel. Detta innebär att kalkstensbrytningen och cementtillverkningen i Slite kan fortgå som planerat året ut.

Roger Andersson
12-7-2022
Betongvärlden
Nyheter

Cementa andas optimism

Domen kommer att meddelas den 13 december 2022.

Roger Andersson
10-28-2022
Betongvärlden
Nyheter

Hett11 får efterträdare

Nu kommer Hett22 med nya funktioner. Nu lanserar Cementa HETT22, ett nyutvecklat prognosverktyg för simulering av betongs temperatur- och hållfasthetsutveckling i en konstruktion. Verktyget används för att göra hållfasthetsprognoser som är viktigt vid planering av betonggjutningar, speciellt vid användandet av klimatförbättrad betong.

Roger Andersson
10-26-2022
Nyheter

Spännande samarbete på Gotland!

Cementa planerar att etablera en klimatpositiv cementfabrik i Slite på Gotland år 2030.  Med gemensamma krafter ska Cementa och OX2 skapa nya förutsättningar för Sverige att nå klimatmålet 2045. Genom samarbetet ska Cementa etablera en klimatpositiv cementfabrik i Slite år 2030 och kraftigt öka tillgången av förnybar energi. Den klimatpositiva anläggningen bygger på CCS-teknik, Carbon Capture Storage, för att fånga in och lagra uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid om året, vilket motsvarar 3 procent av landets totala utsläpp. Jämfört med idag kommer CCS-anläggningens elbehov närmast vara det femdubbla år 2030 och uppgå till 1,5 TWh årligen. Det förutsätter både en ökad tillgång till klimatneutral elenergi och en förstärkning av elnätsinfrastrukturen till och på Gotland. OX2 har ett havsbaserat vindparksprojekt utanför Gotland östkust. Målet är att det ska vara färdigställt 2030 och producera 19,5 TWh årligen, men projektet är i tidig fas och ingår inte ännu i OX2s utvecklingsportfölj. Cementa och OX2 ska nu samarbeta kring undersökningar, tillstånd, teknik och logistik för att realisera verksamheterna på Gotland.

Redaktionen
6-3-2022

Founders Club

Betongvärldens framtid är beroende av att företagen i branschen engagerar sig och bidrar ekonomiskt. Därför tackar vi företagen som engagerar sig tillsammans med oss: Linotol, Bekaert, Rebet, Bemix och Pretec.

Linotol
Bekaert
Rebet
Bemix
Pretec