MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Betongvärlden
Nyheter

Bostadsbyggandet minskar med 40 procent!

Boverkets nya prognos en dyster läsning! Idag publicerar Boverket en reviderad byggprognos. Förutsättningarna på bostadsmarknaden har försämrats snabbt under 2022, med kraftigt stigande räntor och energipriser. Hushållens köpkraft har försvagats avsevärt.

Roger Andersson
10-20-2022
Betongvärlden
Nyheter

Bostadsbyggandet bromsar in!

År 2023 faller bostadsbyggandet till under 50 000 nya bostäder. Bostadsbyggandet bromsar in, enligt Boverkets nya byggprognos som samtidigt skriver upp behovet av nya bostäder. Orsakerna är att hushållens köpkraft försvagas, boendekostnaderna förväntas öka med stigande räntor och ökade energipriser, samtidigt som byggkostnaderna har ökat kraftigt.

Roger Andersson
6-27-2022
Nyheter

Ny rapport om efterfrågan på cement!

Boverket har presenterat en rapport om efterfrågan på cement och möjliga klimateffekter av ökad import. Rapporten finns att ladda ner gratis på .Denna rapport utgör Boverkets underlag till den slutredovisning av uppdraget att tillsammans Myndigheten för tillväxt politiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) göra en fördjupad kartläggning och analys av efterfrågan på cement i olika sektorer, tillgången till kalksten, klinker och cement samt förutsättningarna för import. Rapporten beskriver befintlig efterfrågan av cement och ger en prognos för hur efterfrågan på cement och betong kan utvecklas de närmaste åren, baserat på analyser gjorda av myndigheter och branschorganisationer.

Redaktionen
6-12-2022

Founders Club

Betongvärldens framtid är beroende av att företagen i branschen engagerar sig och bidrar ekonomiskt. Därför tackar vi företagen som engagerar sig tillsammans med oss: Bemix, Pretec, Rebet, Linotol och Bekaert.

Bemix
Pretec
Rebet
Linotol
Bekaert