MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Ny rapport om efterfrågan på cement!

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Boverket har presenterat en rapport om efterfrågan på cement och möjliga klimateffekter av ökad import. Rapporten finns att ladda ner gratis på boverket.se.

Denna rapport utgör Boverkets underlag till den slutredovisning av uppdraget att tillsammans Myndigheten för tillväxt politiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) göra en fördjupad kartläggning och analys av efterfrågan på cement i olika sektorer, tillgången till kalksten, klinker och cement samt förutsättningarna för import.

Rapporten beskriver befintlig efterfrågan av cement och ger en prognos för hur efterfrågan på cement och betong kan utvecklas de närmaste åren, baserat på analyser gjorda av myndigheter och branschorganisationer.

Rapporten innehåller också en analys av vilka effekter import av cement från alternativa källor skulle ha på miljö och klimat.

Rapport 2022:11: Efterfrågan på cement och möjliga klimateffekter av ökad import

Läs mer