MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Heidelberg Materials ansöker om miljötillstånd för infångning av koldioxid vid cementfabriken i Slite. Ansökan omfattar även tillstånd att bygga om Slite hamn för att möjliggöra transport av infångad koldioxid.
Hållbarhet

Heidelberg ansöker om CCS i Slite

Heidelberg Materials ansöker om miljötillstånd för infångning av koldioxid vid cementfabriken i Slite. Ansökan omfattar även tillstånd att bygga om Slite hamn för att möjliggöra transport av infångad koldioxid.

Roger Andersson
6-9-2024
Varannan gotlänning gillar CCS
Nyheter

Så tycker gotlänningarna om CCS

I en ny Novus-undersökning som är gjord på uppdrag av Heidelberg Materials svarar 47 procent av 581 tillfrågade gotlänningar att de är positivt inställda till CCS-tekniken.

Roger Andersson
2-2-2024
Sweco hjälper Cementa med CCS.
Hållbarhet

Sweco hjälper Cementa

Bistår i arbetet med tillståndsansökningar för CCS-satsning i Slite Cementa tar hjälp av Sweco i arbetet med tillståndsansökan för den fullskaliga CCS-anläggning som Heidelberg Materials, där Cementa ingår, planerar i Slite på Gotland. I Swecos uppdrag ingår att bistå i utvecklingen av en miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning för den kommande tillståndsansökan. Koldioxidfångstanläggningen kommer att medföra en förändring av hela Slitefabrikens verksamhet och inom ramen för genomförbarhetsstudien kommer en process för att söka ett nytt miljötillstånd påbörjas under 2023.

Roger Andersson
2-28-2023
Teknik

Cementas CCS-planer i fara

Nytt Natura2000-område stör planerna Den förra regeringen har beslutat att Sveriges Natura 2000-områden för fåglar ska kompletteras. Länsstyrelsen på Gotland har därför pekat ut stora delar av Gotland östkust som ett lämpligt område.

Roger Andersson
1-9-2023
Paebbl fångar koldioxid som blir betong.
Nyheter

80 miljoner i startup

Fångad koldioxid får investerare att satsa , som sen kan användas i betong. Är det en utopi? Processen finns redan i nature där koldioxid mineraliseras och blir till sten. Nu har 20 års forskning gett resultat och man har hittat ett sätt att göra den processen mycket snabbare än naturen. Genom att kombinera fångad koldioxid med mineraler får man fram ett material som kan användas i betongtillverkning.

Roger Andersson
11-14-2022
Betongvärlden
Nyheter

CCS får statligt stöd!

Inte bara Cementa som satsar på CCS. Nu har ett nytt samverkansprojekt för infrastrukturlösningar för transport och permanent lagring av infångad koldioxid, CNetSS (Carbon Network South Sweden), startat. Projektet leds av Växjö Energi och Energimyndigheten har beviljat stöd med cirka 2,5 miljoner kronor.

Roger Andersson
9-6-2022
Betongvärlden
Nyheter

Ny bok: Allt om CCS!

“Det ömsesidiga beroendet mellan infångning, transport och lagring betyder att ekonomiska investeringar är förknippade med stora utmaningar.” Idag släpps boken ”Dags att städa upp – potential för koldioxidinfångning.” Den är skriven av Jonas Grafström, nationalekonom och miljöforskare, vice vd på Ratio, ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras, och går igenom de olika teknikerna för koldioxidinfångning och forskningsläget kring deras potential att åstadkomma så kallade negativa utsläpp. Han sammanfattar såväl teknik som kringliggande aspekter gällande exempelvis ekonomi, infrastruktur och energi.

Roger Andersson
6-1-2022
Betongvärlden
Nyheter

Tio miljarder!

Cementa avslöjar prislappen för satsningen i Slite! Satsning på CCS, carbon capture storage, i Slite kommer kosta tio miljarder kronor, rapporterar SvD. Det slutliga investeringsbeslutet kommer att tas 2026 eller 2027. Men investeringen kommer löna sig tror Giv Brantenberg, nordeuropachef på HeidelbergCement.

Roger Andersson
5-31-2022
Nyheter

CCS i Slite möjligt!

“En CCS-anläggning i Slite har potential att bli klimatpositiv!” HeidelbergCement bygger just nu världens första fullskaleanläggning för koldioxidinfångning i norska Brevik som kommer stå klar 2024. Samtidigt har en förstudie gjorts under 2021 med stöd från Industriklivet där det kartlagts om motsvarande satsning kan göras på Slitefabriken på Gotland. Förstudien har gjorts med stöd från Industriklivet.

Roger Andersson
5-30-2022
Betongvärlden
Nyheter

Plast blir cement!

Oönskat avfall som inte kan vara i kretsloppet blir bränsle i cementfabrik. Svensk Plaståtervinnings anläggning Site Zero byggs just nu i Motala och första etappen är klar 2023. Visionen är att kunna återvinna alla plastförpackningar från svenska hushåll cirkulärt, utan negativ klimatpåverkan. Nyckeln är en effektiv sortering.

Roger Andersson
4-28-2022

Founders Club

Betongvärldens framtid är beroende av att företagen i branschen engagerar sig och bidrar ekonomiskt. Därför tackar vi företagen som engagerar sig tillsammans med oss: Pretec, Rebet, Linotol, Bekaert och Bemix.

Pretec
Rebet
Linotol
Bekaert
Bemix