MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Betong
Hållbarhet

Genombrott för elektrisk betongtillverkning!

SaltX Technology har genomfört lyckade och verifierade resultat för elektrisk och klimatneutral cementtillverkning.  – Vi är mycket glada att kunna berätta att vi lyckats med det omöjliga – att göra cement med elektricitet. Vi rör oss nu snabbt framåt och planerar för en robust industriell produktionsprocess, säger Carl-Johan Linér, vd på SaltX.

Redaktionen
6-11-2022
Nyheter

Spännande samarbete på Gotland!

Cementa planerar att etablera en klimatpositiv cementfabrik i Slite på Gotland år 2030.  Med gemensamma krafter ska Cementa och OX2 skapa nya förutsättningar för Sverige att nå klimatmålet 2045. Genom samarbetet ska Cementa etablera en klimatpositiv cementfabrik i Slite år 2030 och kraftigt öka tillgången av förnybar energi. Den klimatpositiva anläggningen bygger på CCS-teknik, Carbon Capture Storage, för att fånga in och lagra uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid om året, vilket motsvarar 3 procent av landets totala utsläpp. Jämfört med idag kommer CCS-anläggningens elbehov närmast vara det femdubbla år 2030 och uppgå till 1,5 TWh årligen. Det förutsätter både en ökad tillgång till klimatneutral elenergi och en förstärkning av elnätsinfrastrukturen till och på Gotland. OX2 har ett havsbaserat vindparksprojekt utanför Gotland östkust. Målet är att det ska vara färdigställt 2030 och producera 19,5 TWh årligen, men projektet är i tidig fas och ingår inte ännu i OX2s utvecklingsportfölj. Cementa och OX2 ska nu samarbeta kring undersökningar, tillstånd, teknik och logistik för att realisera verksamheterna på Gotland.

Redaktionen
6-3-2022
Betongvärlden
Heta nyheter

Klimatneutralt cement!

Cambridge Electric Cement är här! Cambridge University presenterar en helt ny cementsort, Cambridge Electric Cement. Den är helt klimatneutral och kanske lösningen på betongindustrins miljöpåverkan.

Roger Andersson
6-2-2022

Founders Club

Betongvärldens framtid är beroende av att företagen i branschen engagerar sig och bidrar ekonomiskt. Därför tackar vi företagen som engagerar sig tillsammans med oss: Bemix, Linotol, Pretec, Bekaert och Rebet.

Bemix
Linotol
Pretec
Bekaert
Rebet