MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Genombrott för elektrisk betongtillverkning!

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

SaltX Technology har genomfört lyckade och verifierade resultat för elektrisk och klimatneutral cementtillverkning. 

– Vi är mycket glada att kunna berätta att vi lyckats med det omöjliga – att göra cement med elektricitet. Vi rör oss nu snabbt framåt och planerar för en robust industriell produktionsprocess, säger Carl-Johan Linér, vd på SaltX.

SaltX Technology, ett stockholmsbolag som utvecklar och säljer patenterade energilagringslösningar, har tidigare presenterat lyckade resultat för tillverkning av ”grön kalk” genom en innovation som kallas Electric Arc Calciner (EAC).

“Vi är mycket glada att kunna berätta att vi lyckats med det omöjliga”

Carl-Johan Linér, vd, SaltX


Tillverkningen av cement elektrifieras med förnybar energi och koldioxiden som frigörs vid upphettningen kommer ut som en biprodukt – redo för slutlagring. Det är en energieffektiv lösning i jämförelse med annan teknik.

– Vi har undersökt flera prover av det SaltX-producerade materialet med elektronmikroskopi och resultaten är tydliga: Bolaget har med plasmauppvärmning lyckats producera klinker med samma egenskaper som med en traditionell fossildriven ugn, säger Nick B Winter, en av specialisterna på WHD Microanalysis där materialet har analyserats.

De verifierade testerna möjliggör starten för klimatneutral tillverkning av Portlandcement klinker, huvudingrediensen i den vanligaste typen av cement. Processen är testad i SaltX pilotanläggning som har en effekt på 300 kW.

SaltX planerar nu att utveckla tekniken och processen för en industriell och homogen produktion av Portlandcement klinker. Initiativet har mottagits med stort intresse från flera aktörer inom byggnadsindustrin där så kallad grön cement har potential att öka industrins möjligheter att klara sina mål om kraftigt minskade koldioxidutsläpp.  
 

Läs mer