MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Hans Hedlund, Skanska, är nominerad till SBUF:s pris Årets Innovation.
Nyheter

Sprickdata nominerad till SBUF:s pris

Hans Hedlund, Skanska, är nominerad till SBUF:s pris Årets Innovation. Han nomineras för ett projekt som presenterar de materialdata där AMA Anläggning 23 EBE.11 anpassat kraven för klimatförbättrad betong, avseende begränsning av risken för temperaturrelaterad sprickbildning.

Roger Andersson
3-12-2024
betong med biokol
Nyheter

Digitalisering underlättar återvinning

Spårningsverktyg ger tydligare bild över betongens innehåll och förbättrar cirkulär hantering. En fallstudie i ett projekt av SBUF, Svenska Byggbranchens Utvecklingsfond, inom Västlänken etapp E02 Centralen, visar genom traditionella analysmetoder att klimatreducerad betong med alternativa bindemedel i form av GGBS inte innebär sämre förutsättningar för återvinning än traditionell betong. Däremot visar studien att materialet ofta överstiger kraven för KM (känslig markanvändning) vilket innebär vissa restriktioner i att kunna återanvända materialet. 

Redaktionen
7-13-2023
Bloggar

Forskning ger ökad hållbarhet

SBUF presenterar flera resultat inom utveckling av betongkonstruktioner. Flera SBUF-finansierade projekt visar resultat som utvecklar hållbarheten för byggkonstruktioner och som minskar byggbranschens koldioxidavtryck.

Redaktionen
7-4-2023
Nyheter

SBUF-projekt ger ny mätmetod 

Nu införs en ny metod för fuktmätning av betong i byggprojekt. Tack vare ett projekt som möjliggjorts av Svenska Byggbranschens utvecklingsfond har Rådet för Byggkompetens system kompletterats och omfattar nu en vidareutvecklad mätmetodik och branschstandard för RF-bestämning (relativ fuktighet) i golvavjämning.

Redaktionen
4-18-2023

Founders Club

Betongvärldens framtid är beroende av att företagen i branschen engagerar sig och bidrar ekonomiskt. Därför tackar vi företagen som engagerar sig tillsammans med oss: Bemix, Linotol, Rebet, Pretec och Bekaert.

Bemix
Linotol
Rebet
Pretec
Bekaert