MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Master Builders Solutions lanserar ny teknik

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

MasterCO2reTM förenklar produktionen av betong med lågt klinkerinnehåll.

Master Builders Solutions lanserar produktserien MasterCO2reTM för fabriksbetong. Med en ny superplasticerarteknik vill företagets bidra till ett missat CO2-utsläppen inom byggindustrin.

– Innovation och hållbarhetsansvar har varit centrala för varumärkets verksamhetsfilosofi alltsedan starten, och lanseringen av MasterCO2reTM stärker nu ytterligare våra kärnvärden, säger Olivier Bayard, Head of Marketing för tillsatser på Master Builders Solutions.

Nya cementtyper med lägre klinkerinnehåll eller ersättning av standardcement med större andel kalkstensfiller eller kompletterande cementmaterial (SCM:er) är en lösning som har stor potential att reducera betongens koldioxidavtryck.

Betongblandningar med reducerat CO2-avtryck innebär nya utmaningar för betongproducenterna eftersom robusthet, bearbetningsbarhet och hållfasthetsutveckling påverkas negativt. MasterCO2reTM ICS-tekniken ska motverka problemen och hjälpa till till att uppfylla miljömål genom att ta bort prestandaskillnaderna mellan betong med lågt klinkerinnehåll och standardbetongblandningar och på så sätt bidra till hållbart byggande.

Andelen klinker i betong kan reduceras genom att använda cementtyper där klinkerinnehållet redan är reducerat, liksom att minska andelen konventionell cement eller att ersätta en betydande andel cement med SCM:er. Samtliga metoder kräver dock att vattenmängden minskas proportionerligt för att säkerställa både vattencementtalet och önskade mekaniska egenskaper, vilket ofta är omöjligt då det leder till försämrad reologi.

Den nya MasterCO2reTM ICS-tekniken löser emellertid detta prestandaproblem genom att förbättra reologin hos betong med lågt klinkerinnehåll. Förväntad bearbetningsbarhet och styrka uppnås dessutom konsekvent trots förändrad sammansättning.

Den mycket varierande sammansättningen av bindemedelsmatrisen i betong med lågt klinkerinnehåll brukar vanligtvis leda till variationer i kemiska och mineralogiska parametrar och därmed i betongens olika ytinteraktioner. Sådana variationer leder ofta till högre vattenabsorption och oönskade reaktioner med tillsatser.

Med de konventionella superplasticerare som för närvarande finns på marknaden kan de här egenskaperna bara kontrolleras i viss utsträckning, och därför krävs mer avancerade tekniker för att garantera genomgående hög betongkvalitet.

Enligt Master Builder Solutions bildar MasterCO2reTM ett smart klustersystem som omedelbart frigör en del av sina fritt tillgängliga tekniska polymerer för vattenreduktion i ett tidigt skede. De återstående delarna av de olika klustren optimerar genom sina polymerer, av finjusterade kemiska strukturer, upprätthållandet av cementens bearbetningsbarhet och hydratisering genom att anpassa frigöringsmekanismen efter cementmatrisens egenskaper. ICS-tekniken får på så sätt bukt med prestandabegränsningarna genom att ge utmärkt flytbarhet även vid höga temperaturer och möjliggöra enkel pumpning och applicering av betongen.

Kunderna kan dra fördel av en särskilt robust betong som varken är benägen att separera eller känslig för variationer i materialet, vilket möjliggör en enkel övergång till mer hållbar betong.

– Den innovativa produktserien har utvecklats för att minska komplexiteten hos betongblandningar med lågt klinkerinnehåll och förenkla våra kunders processer för att producera robust och effektiv betong på högsta tekniska nivå och samtidigt öka produktiviteten och reducera CO2- utsläppen, säger Olivier Bayard.


Läs mer