MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Riksbyggen höjer kraven på betong

Riksbyggen höjer kraven på klimatförbättrad betong ytterligare

Riksbyggen höjer kraven på klimatförbättrad betong ytterligare

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Klimatreduktion om minst 25 procent i nyproduktion

Riksbyggen höjer kraven på klimatförbättrad betong och armering ytterligare till en klimatreduktion om minst 25 procent i sin nyproduktion.

Riksbyggen jobbar sedan tidigare med Science Based Targets vilket är vetenskapliga klimatmål i linje med Parisavtalet om att vidta nödvändiga åtgärder.

– Vi har sedan tidigare erfarenhet av att använda klimatförbättrad betong och det har fungerat bra, både för ekonomi och produktion. Att ställa krav på de stora utsläppsposterna är ett steg i att halvera klimatavtrycket från vår nyproduktion till 2030, säger Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Riksbyggens klimatmål för nyproduktion innebär en minskning av utsläppen av växthusgaser från nyproducerade byggnader i ett livscykelperspektiv med 50 procent per kvadratmeter BTA till år 2030 jämfört med 2020.

– Det är ett utmanande, men möjligt och nödvändigt mål. Genom detta nya krav, samt att vi väljer rätt betong på rätt plats och rätt mängd betong och armering, beräknar vi kunna minska klimatavtrycket från vår nyproduktion med cirka 10-15 procent. Det är ett viktigt och bra steg på vägen, men det kommer att krävas mer, fortsätter Johanna Bjurskog.

Brf Viva är modellen för Riksbyggen!

Läs mer