MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Betongvärlden
Nyheter

Cementfri betong i Sverige!

Thomas Betong gör fullskaletester! Under det senaste året har Thomas Betong provat ett koncept som bygger på att tillverka betong helt utan cement. Testerna med alternativa bindemedel har genomförts på två västsvenska betongfabriker. Resultatet är en cementfri betong med samma goda egenskaper som traditionell betong, men med ett väsentligt lägre klimatavtryck.

Roger Andersson
10-6-2022
Betongvärlden
Nyheter

Cementet minskar!

Kina drar ner globala siffrorna! Den globala cementproduktionen sjönk 8 procent på årsbasis till 1,9 miljarder ton under det första halvåret 2022, skriver realtid.se. Det visar siffror från World Cement Association, WCA, som Financial Times refererar till.

Roger Andersson
10-4-2022
Nyheter

Ny rapport om efterfrågan på cement!

Boverket har presenterat en rapport om efterfrågan på cement och möjliga klimateffekter av ökad import. Rapporten finns att ladda ner gratis på .Denna rapport utgör Boverkets underlag till den slutredovisning av uppdraget att tillsammans Myndigheten för tillväxt politiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) göra en fördjupad kartläggning och analys av efterfrågan på cement i olika sektorer, tillgången till kalksten, klinker och cement samt förutsättningarna för import. Rapporten beskriver befintlig efterfrågan av cement och ger en prognos för hur efterfrågan på cement och betong kan utvecklas de närmaste åren, baserat på analyser gjorda av myndigheter och branschorganisationer.

Redaktionen
6-12-2022
Betongvärlden
Heta nyheter

Klimatneutralt cement!

Cambridge Electric Cement är här! Cambridge University presenterar en helt ny cementsort, Cambridge Electric Cement. Den är helt klimatneutral och kanske lösningen på betongindustrins miljöpåverkan.

Roger Andersson
6-2-2022

Founders Club

Betongvärldens framtid är beroende av att företagen i branschen engagerar sig och bidrar ekonomiskt. Därför tackar vi företagen som engagerar sig tillsammans med oss: Bekaert, Pretec, Rebet, Linotol och Bemix.

Bekaert
Pretec
Rebet
Linotol
Bemix