MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Cementa andas optimism

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Domen kommer att meddelas den 13 december 2022.

Igår eftermiddag, den 27 oktober, avslutade mark- och miljödomstolen huvudförhandlingen om Cementas ansökan om ett fyraårigt täkttillstånd. Domen kommer att meddelas den 13 december 2022.

Cementa har ansökt om tillstånd till fortsatt kalkstensbrytning vid Slite under fyra års tid och en begränsad utökning av nuvarande täktområden. En knäckfråga under förhandlingen har varit utredningen av verksamhetens påverkan på vatten samt naturvärden i de närliggande Natura 2000-områdena. Cementa anser att ansökan uppfyller de högt ställda utredningskrav som följer av miljölagstiftningen.

‒ Vi är nöjda med förhandlingen och de välgrundade frågor som domstolen ställt under processens gång till både oss och motparterna. Vi har fått möjlighet att visa att vi kan fortsätta bedriva verksamheten med god lokalhänsyn och utan att äventyra vattenförsörjningen eller den biologiska mångfalden, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige (tidigare HeidelbergCement).

Domen kommer att meddelas den 13 december kl 13.00.

Cementkrisen: Detta har hänt!

Cementa i Slite arbetar just nu inom ramen för ett tillfälligt tillstånd som löper ut den 31 december 2022. Man bedömer att Slitefabriken kan leverera enligt sin ordinarie plan fram till sommaren 2023 även utan ett nytt tillstånd, därefter är situationen oviss.

Samtidigt som det kortare tillståndet som nu prövas skissar Cementa på en ansökan om ett längre tillstånd om 20–30 år som ska lämnas in under våren 2023.

Ny rapport om efterfrågan på cement!

Läs mer