MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Betongvärlden
Nyheter

Cementa andas optimism

Domen kommer att meddelas den 13 december 2022.

Roger Andersson
10-28-2022
Nyheter

Spännande samarbete på Gotland!

Cementa planerar att etablera en klimatpositiv cementfabrik i Slite på Gotland år 2030.  Med gemensamma krafter ska Cementa och OX2 skapa nya förutsättningar för Sverige att nå klimatmålet 2045. Genom samarbetet ska Cementa etablera en klimatpositiv cementfabrik i Slite år 2030 och kraftigt öka tillgången av förnybar energi. Den klimatpositiva anläggningen bygger på CCS-teknik, Carbon Capture Storage, för att fånga in och lagra uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid om året, vilket motsvarar 3 procent av landets totala utsläpp. Jämfört med idag kommer CCS-anläggningens elbehov närmast vara det femdubbla år 2030 och uppgå till 1,5 TWh årligen. Det förutsätter både en ökad tillgång till klimatneutral elenergi och en förstärkning av elnätsinfrastrukturen till och på Gotland. OX2 har ett havsbaserat vindparksprojekt utanför Gotland östkust. Målet är att det ska vara färdigställt 2030 och producera 19,5 TWh årligen, men projektet är i tidig fas och ingår inte ännu i OX2s utvecklingsportfölj. Cementa och OX2 ska nu samarbeta kring undersökningar, tillstånd, teknik och logistik för att realisera verksamheterna på Gotland.

Redaktionen
6-3-2022
Nyheter

CCS i Slite möjligt!

“En CCS-anläggning i Slite har potential att bli klimatpositiv!” HeidelbergCement bygger just nu världens första fullskaleanläggning för koldioxidinfångning i norska Brevik som kommer stå klar 2024. Samtidigt har en förstudie gjorts under 2021 med stöd från Industriklivet där det kartlagts om motsvarande satsning kan göras på Slitefabriken på Gotland. Förstudien har gjorts med stöd från Industriklivet.

Roger Andersson
5-30-2022
Betongvärlden
Nyheter

Tidplan för Cementa!

Dom meddelas i mitten av december! Mark- och miljödomstolen har lämnat en tidplan för processen kring Cementas ansökan om det kortsiktiga tillståndet på fyra år för kalkstensbrytning på Gotland. Tillståndet, som Cementa ansökte om den 18 april, ska fungera som en övergångslösning under tiden som en ansökan för långsiktig kalkstensbrytning hanteras. Cementa meddelar att en ansökan om ett långsiktigt tillstånd på 20-30 år ska skickas in i slutet av året.

Roger Andersson
5-25-2022
Betongvärlden
Heta nyheter

Cementkrisen: Detta har hänt!

“Den sista december 2022 löper Cementas tillfälliga tillstånd ut. Högst troligt finns inget nytt tillstånd på plats till dess.“ Cementkrisen är inte över, Cementa har inget tillstånd för fortsatt brytning. Detta har hänt:

Roger Andersson
4-20-2022

Founders Club

Betongvärldens framtid är beroende av att företagen i branschen engagerar sig och bidrar ekonomiskt. Därför tackar vi företagen som engagerar sig tillsammans med oss: Pretec, Bekaert, Rebet, Bemix och Linotol.

Pretec
Bekaert
Rebet
Bemix
Linotol