MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Nya siffror från Byggföretagen

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar krymper med fem procent under 2024 enligt Byggföretagens nya konjunkturprognos.

– Bostadsbyggandet i norra Sverige bromsar in, men totalt sett är konjunkturen fortfarande starkast i Norrbotten. Svagast utveckling har Uppsala, Södermanland och Kronoberg, säger Emil Flodin, analytiker, Byggföretagen.

Av sammantaget 21 län är det endast byggmarknaderna i Norrbotten och Kalmar som visar tillväxt under 2024. Däremot prognostiserar Byggföretagen att bygginvesteringarna tar fart under 2025. Då bedöms samtliga län, utom Jönköping och Kronoberg, se en ökning av bygginvesteringarna.

– Det är tydligt att inflationen är på väg ner mot eftersträvad nivå. Kommande räntesänkningar tinar upp byggmarknaden, säger Emil Flodin.
De totala bygginvesteringarna 2024 kommer enligt Byggföretagen uppgå till 615 miljarder kronor.

Läs mer