MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Citylab 4.0 är här.
Hållbarhet

Citylab 4.0 är här

SGBC kommer med uppdateringar. Idag lanserar SGBC, Sweden Green Building Council, Citylab 4.0 – en ny uppdaterad manual för certifiering av hållbara stadsdelar. Några av nyheterna är:

Roger Andersson
2-9-2023
Hållbarhet

Skånskt hus får NollC02-certifiering!

Wihlborgs kontorshus i Hyllie kommer att få branschens mest krävande hållbarhetscertifiering. Huset Kvartetten (Pulpeten 5) har precertifierats med NollCO2, vilket innebär att fastigheten kommer att uppnå nettonoll klimatpåverkan under sin livstid enligt dagens beräkningsmodeller. – Arbetet med att NollCO2-certifiera Kvartetten har varit lite av ett detektivarbete där vi själva, leverantörer och underentreprenörer gjort vårt yttersta för att hitta alternativ med lägre klimatpåverkan i varje detalj. Som ett resultat har nya effektiva system och klimatneutrala produkter utvecklats. Insatser som bidrar till att fastighets- och byggbranschen minskar sin klimatpåverkan, säger Rickard Berlin, projektledare på Wihlborgs. För att en byggnad ska klara NollCo2-certifieringen som tagits fram av av Sweden Green Building Council (SGBC) ska den visa på netto-noll klimatpåverkan för hela livscykelkedjan på 50 år, från utvinning av råvara till sluthantering av byggmaterial. Det är en mycket krävande standard som blir ett steg på vägen mot Sveriges mål om klimatneutralitet 2045.

David Bogerius
7-28-2022
Betongvärlden
Nyheter

Gröna byggfrågor heta i valet!

“Sju av tio svenskar har inte sett eller hört politiker prata om bygg- och fastighetsbranschens utsläpp eller klimatarbete.” Idag släpper SGBC, Sweden Greeen Building Council, sin årliga studie över svenskarnas kunskap och attityder om bygg- och fastighetsbranschen. Med ett kommande riksdagsval i höst, och ett förändrat säkerhetsläge i Europa, är hållbarhet och politikernas prioriteringar viktiga frågor enligt Novus-undersökningen.

Roger Andersson
5-25-2022

Founders Club

Betongvärldens framtid är beroende av att företagen i branschen engagerar sig och bidrar ekonomiskt. Därför tackar vi företagen som engagerar sig tillsammans med oss: Linotol, Pretec, Bekaert, Rebet och Bemix.

Linotol
Pretec
Bekaert
Rebet
Bemix