MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Skånskt hus får NollC02-certifiering!

David Bogerius

Wihlborgs kontorshus i Hyllie kommer att få branschens mest krävande hållbarhetscertifiering. Huset Kvartetten (Pulpeten 5) har precertifierats med NollCO2, vilket innebär att fastigheten kommer att uppnå nettonoll klimatpåverkan under sin livstid enligt dagens beräkningsmodeller. 

– Arbetet med att NollCO2-certifiera Kvartetten har varit lite av ett detektivarbete där vi själva, leverantörer och underentreprenörer gjort vårt yttersta för att hitta alternativ med lägre klimatpåverkan i varje detalj. Som ett resultat har nya effektiva system och klimatneutrala produkter utvecklats. Insatser som bidrar till att fastighets- och byggbranschen minskar sin klimatpåverkan, säger Rickard Berlin, projektledare på Wihlborgs.

För att en byggnad ska klara NollCo2-certifieringen som tagits fram av av Sweden Green Building Council (SGBC) ska den visa på netto-noll klimatpåverkan för hela livscykelkedjan på 50 år, från utvinning av råvara till sluthantering av byggmaterial. Det är en mycket krävande standard som blir ett steg på vägen mot Sveriges mål om klimatneutralitet 2045.

“Drygt fyra av fem svenskar betecknar sig som miljö- och klimatmedvetna”

Lotta Werner Flyborg, vd för Sweden Green Building Council.

– Hållbarhetscertifiering är en efterfrågad kvalitetsstämpel. Drygt fyra av fem svenskar betecknar sig som miljö- och klimatmedvetna och många vill såväl bo som arbeta i en certifierad byggnad. SGBC är glada för samarbetet med Wihlborgs. Tillsammans har vi en viktig roll i arbetet mot en klimatneutral bygg- och fastighetssektor, säger Lotta Werner Flyborg, vd för Sweden Green Building Council.

Kvartetten, som ska vara färdigbyggd i Hyllie år 2023, hade redan från början högt ställda klimat- och miljömål. Inom ramen för LFM30, ett lokalt initiativ för att driva och utveckla en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö, minskas klimatpåverkan genom insatser i byggnadens konstruktion, där gröna alternativ av betong och armeringsstål ersatt traditionella produkter. 

– Kravställande vid upphandling och andra inköp är viktiga styrmedel när det kommer till att åstadkomma förändring. Även om vi har långt kvar till att uppnå de övergripande målen om klimatneutralitet behöver vi anstränga oss för att göra skillnad i varje litet steg. De klimatberäkningar och avvägningar vi gör i en sådan här process kommer underlätta för oss själva, för entreprenörer och för våra kunder att fatta bättre beslut i kommande projekt, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Wihlborgs har utöver Kvartetten två registrerade NollCO2-projekt och ytterligare ett under planering. 

Läs mer