MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

CCS i Slite möjligt!

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

“En CCS-anläggning i Slite har potential att bli klimatpositiv!”

HeidelbergCement bygger just nu världens första fullskaleanläggning för koldioxidinfångning i norska Brevik som kommer stå klar 2024. Samtidigt har en förstudie gjorts under 2021 med stöd från Industriklivet där det kartlagts om motsvarande satsning kan göras på Slitefabriken på Gotland. Förstudien har gjorts med stöd från Industriklivet.

Idag presenterades resultatet som visar att en CCS-anläggning i Slite har potential att bli klimatpositiv. I takt med att en växande andel biobränslen används vid tillverkningen kommer anläggningen att fånga in och lagra mer koldioxid än dess fossila utsläpp. Man kommer använda Amin-tekniken som används i Norge.

– Förstudien visar att CCS är fullt genomförbart i Slite. Tillsammans med erfarenheterna från projektet i Norge har vi nu en god bild av hur vi går vidare i Sverige, säger Giv Brantenberg, vd HeidelbergCement norra Europa.

Trots att Cementa inte har något klart tillstånd för fortsatt kalkbrytning i Slite så startar men en betydande om- och tillbyggnation till fabriken.

Med hjälp av ett beviljat stöd från Energimyndigheten om 51 miljoner kronor inleder nu Cementa genomförbarhetsstudien som innebär en investering på 124 miljoner kronor. Här ingår bland annat att mer precist definiera hur anläggningen ska byggas, att påbörja miljöprövningen och verka för att elförsörjningen säkras.

Energitillgången är idag den mest kritiska faktorn för att kunna etablera anläggningen då elbehovet kommer att öka från dagens 45 MW till framtida 250 MW. En förutsättning är en elnätsuppgradering till och på Gotland som inte finns idag.

– 2030 ska vi kunna bygga med klimatpositiv betong i Sverige. Dit når vi om vi lyckas kapa koldioxidutsläppen från cementtillverkningen, och metoden för att åstadkomma detta i stor skala är CCS. Jag ser nu fram emot en konstruktiv samverkan med alla inblandade aktörer främst kring tillståndsprocesser och elnätsförstärkning, säger Karin Comstedt Webb, vice vd HeidelbergCement Sverige. 

Läs mer