MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Hållbarhet

Skånskt hus får NollC02-certifiering!

Wihlborgs kontorshus i Hyllie kommer att få branschens mest krävande hållbarhetscertifiering. Huset Kvartetten (Pulpeten 5) har precertifierats med NollCO2, vilket innebär att fastigheten kommer att uppnå nettonoll klimatpåverkan under sin livstid enligt dagens beräkningsmodeller. – Arbetet med att NollCO2-certifiera Kvartetten har varit lite av ett detektivarbete där vi själva, leverantörer och underentreprenörer gjort vårt yttersta för att hitta alternativ med lägre klimatpåverkan i varje detalj. Som ett resultat har nya effektiva system och klimatneutrala produkter utvecklats. Insatser som bidrar till att fastighets- och byggbranschen minskar sin klimatpåverkan, säger Rickard Berlin, projektledare på Wihlborgs. För att en byggnad ska klara NollCo2-certifieringen som tagits fram av av Sweden Green Building Council (SGBC) ska den visa på netto-noll klimatpåverkan för hela livscykelkedjan på 50 år, från utvinning av råvara till sluthantering av byggmaterial. Det är en mycket krävande standard som blir ett steg på vägen mot Sveriges mål om klimatneutralitet 2045.

David Bogerius
7-28-2022
Nyheter

Pris på klimatpåverkan!

Den stora knäckfrågan är de indirekta utsläppen som står för över 90 procent av totalen! Wihlborgs kommer sätta en prislapp på utsläpp av CO2-ekvivalenter. Det gör att ett anbud som från början är lägre kan ratas om det konkurreras ut av andra anbud med lägre utsläpp.

Roger Andersson
5-10-2022

Founders Club

Betongvärldens framtid är beroende av att företagen i branschen engagerar sig och bidrar ekonomiskt. Därför tackar vi företagen som engagerar sig tillsammans med oss: Bekaert, Pretec, Linotol, Bemix och Rebet.

Bekaert
Pretec
Linotol
Bemix
Rebet