MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Återbrukad betong under H22!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Som en del av H22 City Expo på Drottninghög i Helsingborg kommer det att visas upp flera förslag på återbruk av betongelement.

I det europeiska forskningsprojektet ReCreates pilotprojekt, byggd av återbrukade betongelement, kommer det under H22 City Expo i Helsingborg att presenteras idéer för hur nya boenden och byggnader kan byggas med återbrukade betongelement framöver.

–Trots en stor potential återbrukas en väldigt liten del av betongen. Det vill vi i ReCreate-projektet ändra på, säger Erik Stenberg arkitekt och lektor i arkitektur vid KTH.

ReCreate är ett internationellt EU.finansiera projekt som i Sverige projektleds av KTH som tillsammans med Helsingborgshem och Strängbetong återbrukat betongelement från bland annat rivningshus i bostadsområdet Drottninghög i Helsingborg. Den återbrukade betongen används nu som byggnadsmaterial i det svenska projektets pilot som blir en del av stadsmässan H22 City Expo i Helsingborg i sommar.

I projekt ReCreate deltar universitet och regionala kluster i fyra länder: Finland, Sverige, Nederländerna och Tyskland.

–Projektet utvecklar och undersöker de förändringar som behövs för att återbruka betongelement i hela byggprocessen. Från rivning, till design av ny byggnad, och till nedmontering, för att se hur det går att använda hela eller delar av betongelement i nya byggnader, säger Erik Stenberg.

I januari 2020 började Helsingborgshem riva tre flerfamiljshus på Grönkullagatan på Drottninghög för att ge plats åt det nya Stadskvarteret. I samband med rivningen demonterades och bevarandes betongelement som nu analyserats och återbrukats inom projekt ReCreate.

–Vi vill minska både vår klimatpåverkan och våra avfallsvolymer. Därför känns det viktigt att vi utvecklas inom cirkulärt byggande för att vid eventuella kommande rivningar förhoppningsvis kunna återbruka betongelement i större skala. Under H22 vill vi sprida kunskap och hoppas kunna inspirera fastighets- och byggbranschen till fortsatt utveckling inom återbruk, säger Christine Delander Eksten, projektchef på Helsingborgshem.

Den 30 maj – 3 juli, 2022, är det dags för den internationella stadsmässan H22 City Expo.

Som en del av H22 City Expo på Drottninghög kommer det att visas upp flera förslag på återbruk av betongelement.

–Vi kommer presentera och visa hur själva utställningsbyggnaden har byggts och vi kommer att ha 3D-printade modeller av spjutspetsprojekt från våra ReCreate-kollegor i Finland, Tyskland och Nederländerna på plats. Nästa generations arkitekter från KTH har gjort studentprojekt utifrån de återbrukade betongelementen från Drottninghög och dess dimensioner och förutsättningar, säger Erik Stenberg.

Efter H22 kommer paviljongen att demonteras. Den är designad för att den enkelt ska gå att ta isär. Projektet arbetar just nu på att hitta mottagare som kan återbruka de olika delarna efter H22. Projektet medfinansieras av EU Horisont 2020.

FAKTA ReCreate

I projekt ReCreate deltar universitet och regionala kluster i fyra länder: Finland, Sverige, Nederländerna och Tyskland. Under en fyraårsperiod, starten var i maj 2021, kommer alla nationella kluster att genomföra egna pilotprojekt där de demonterar intakta prefabricerade betongelement, som inte var tänkta att demonteras, för att återbruka dem i nya byggnader. Projektet har beviljats 12,5 miljoner euro från Horisont 2020; EU:s ramprogram för forskning och innovation.

FAKTA H22 City Expo och Drottninghög 

Den 30 maj – 3 juli, 2022, är det dags för den internationella stadsmässan H22 City Expo. Då bjuder Helsingborgs stad in världen att ta del av stadens hållbara och innovativa samhällslösningar.  

Drottninghög, som är ett klassiskt miljonprogram i förändring, är ett huvudområde. Här utvecklar Helsingborgshem tillsammans med invånare, Helsingborgs stad och olika samarbetspartners området. Det innovativa och dialogbaserade förhållningssättet har genererat internationellt intresse och under H22 City Expo, kan du se utvecklingen på plats. Det blir folkfest, mat, upplevelser, föredrag, musik och utställningar.

FAKTA ReCreates pilotprojekt

ReCreates svenska pilotprojekt blir en mindre byggnad, ett stenkast från Drottninghögs centrum, under stadsmässan H22 City Expo. Pilotprojektet består av återbrukade betongelement och andra betongdelar och byggs på en betongplatta där det tidigare låg en förskola. Betongen kommer från rivna hus på Drottninghög och från andra rivningsfastigheter i Helsingborg. Strängbetong bidrar också med betongdelar som blivit över i deras produktion. Fönster och dörrar är återbrukade från förskolan. Mängden nyproducerat material i paviljongen är därmed begränsat.

Läs mer