MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Cementhistorien hyllas i Limhamn!

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Ny gestaltning av silorna i Limhamn.

Idag öppnar ansökan om att delta i ett parallellt uppdrag om ny gestaltning av silorna i Limhamn. Efter prekvalificering väljs tre arkitektteam ut för att ta sig an uppdraget som är att gestalta ny bebyggelse med bostäder och lokaler för handel och service. Den nya arkitekturen blir ett nytt landmärke med en stark anknytning till Limhamns industrihistoria.

Cementfabriken med fiskare i förgrunden. Foto: Gunnar Lundh.

– Limhamns arkitektur berättar en fängslande historia om områdets industriella utveckling från sillfiska till cementtillverkning. I uppgiften ingår att tolka platsens industrihistoria genom att integrera eller ersätta de befintliga silorna, säger Finn Williams, Malmös stadsarkitekt.

Idag står tre högre silor intill det framtida Fendertorget, som kommer att bli en central offentlig plats i området. Tre lägre silor är placerade längs Övägen, som förbinder Limhamn med Ön. För att få in mer solljus och ett bättre mikroklimat på torget, testar det parallella uppdraget att spegelvända volymerna, genom att delvis eller helt riva silorna och så långt som möjligt återbruka dem.

– Limhamn spelade en viktig roll i utvecklingen av Sveriges cementindustri och den nya bebyggelsen kommer genom storlek, placering och historisk förankring bli en symbol och ett landmärke i Limhamn. Vi vill se att tävlingsdeltagarna genom sina förslag utforskar hållbara alternativ till betong, som kan hjälpa Malmö att ta ytterligare steg för att nå våra höga klimat- och miljömål, säger Finn Williams.

Silorna i Limhamn med Ön i bakgrunden.

För att kunna genomföra förändringen pågår ett arbete med en ny detaljplan för området. Genom det parallella uppdraget vill arrangören och fastighetsägarna Trianon och Lernacken Fastigheter tillsammans med Malmö stad få in många olika idéer och lösningar på hur platsen kan utvecklas. Första steget är en öppen inbjudan, där de som anmäler sitt intresse ska klara vissa krav och ge en första idé hur de vill ta sig an uppgiften. En bedömningsgrupp väljer sedan ut tre deltagare eller team som därefter arbetar parallellt med uppgiften.

– Det parallella uppdraget ska vara en öppen och inkluderande process, som präglas av nytänkande med fokus på hållbara lösningar. Det är viktigt att de förslag som kommer fram både har en hög ambition och går att genomföra, säger Finn Williams.

Det slutliga förslaget ska fungera som en överenskommelse mellan fastighetsägaren och Malmö stad och gå som en röd tråd i alla val och beslut i kommande planerings- och genomförandeprocesser. Resultatet från det parallella uppdraget kommer att bearbetas i en ny detaljplan, där det vinnande förslaget blir utgångspunkt för detaljplanen.

Silor i Limhamn. Foto: Bojana Lukac.

– Stadens ambition är att framöver genomföra arkitekttävlingar för byggnader som har stor inverkan på stadsrummet och som kommer att användas av många Malmöbor. En väl genomförd arkitekttävling studerar, provar, jämför och bedömer flera olika alternativ för att uppnå mål och förväntningar. Genomförs tävlingen tidigt i processen kan unika värden och kvaliteter tillföras i den byggda miljön och skapa livsmiljöer som kan älskas av många under lång tid framöver, säger Finn Williams.

Läs mer