MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Förstå och bevara betongen

Bevara betongen 2.0
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Ny bok med Sven Olof Ahlberg som en av författarna

En ny bok om betong, det var länge sen. Men nu händer det. ”Betong -material, konstruktion, åtgärder, skador, arkitektur, historia” framtagen vid Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. Bakom står bland andra Sven Olof Ahlberg som för tio år sen skrev boken ”Bevara betongen” som gavs ut på Svensk Byggtjänst.

Boken handlar om hur vi kan förstå och vårda äldre konstruktioner och byggnader i armerad betong.

Eva Löfgren, redaktör för boken och docent och lektor på institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet.

-Branschens olika aktörer behöver förena sig och samarbeta för att den befintliga betongen ska ses som en resurs och inte ett problem. Vi behöver bli bättre på att mötas, säger Eva Löfgren, docent och lektor på institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, säger Eva Löfgren, redaktör för boken och docent och lektor på institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet.

Boken samlar några av Sveriges mest sakkunniga forskare och yrkesverksamma i ämnet betong. Bland författarna märks Elisabeth Helsing, Urs Müller och Karl Gunnar Olsson. Övriga är Gunnar Almevik, Lone-Pia Bach, Stefan Holmgren och Sara Höglund.

Korrosion på förtillverkat väggelement, Stockholm. Foto: Sven Olof Ahlberg

– Det började 2019 med att vi sökte medel från Riksantikvarieämbetet, som tyckte det var en bra idé att låta olika kompetenser skriva en gemensam handbok. De har sen bekostat projektet, säger Eva Löfgren.

Det är tio år sen Sven Olof Ahlberg författade boken Bevara betongen.

Författarna skriver i ett pressmeddelande att betong är ”ett industriellt framställt, kompositmaterial som gör det särskilt svårt att underhålla och restaurera – det finns nästan lika många betongsammansättningar som det finns historiska byggnader. I dag befinner vi oss dessutom i en situation där många av efterkrigstidens betongkonstruktioner har nått gränsen för sin tekniska livslängd. Nu krävs samarbete och krafttag av hantverkare, antikvarier, arkitekter, ingenjörer och fastighetsägare.”

Boken förmedlar aktuell forskning och konkret handledning i frågor som rör historiska betongkonstruktioners vård och underhåll. I nio kapitel behandlas materialets sammansättning och bakgrund, dess arkitektoniska och konstruktiva egenskaper, de vanligaste undersökningsmetoderna och skadorna samt beprövade metoder för att renovera, restaurera och konservera.

Lekskulpturen Ägget Gäteborg. Foto: Stefan Holmgren.

– Boken innehåller olika nivåer, vissa delar kan ingenjören fördjupa sig i, vissa bläddrar hon kanske förbi. Andra delar är för antikvarien och så vidare, säger Eva Löfgren.

Läs boken i pdf-format här!

Mer om Hantverkslaboratoriet
Hantverkslaboratoriet är ett nationellt centrum för kulturmiljövårdens hantverk och en plattform för hantverkare att dokumentera och utveckla kunskap i hantverk. Syftet är att utveckla och stödja avancerad hantverkskunskap som krävs för att vårda kulturhistoriskt värdefulla miljöer för en hållbar framtid. Hantverkslaboratoriet är en del av institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet.  

”Jag borde skriva en bok om Garnisonen!”

Läs mer