MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Från det stora till det lilla

Campus Arkitekter i exklusiv intervju.

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Årets Betongarkitekt några år senare.

Det råder fridfullt lugn i Campus Arkitekters lokaler en tidig morgon på Södermalm, där en av två medgrundare, Jani Kristoffersen tar emot på ett kontor med avskalad elegans och en samling modeller i kartong av pågående och avslutade projekt. 

Campus Arkitekter, med drygt hälften av sina projekt utanför Sverige, har tagit ett stadigt kliv ut i världen, men det händer en hel del på hemmaplan också. Framförallt har kontoret en stark position inom kommersiella projekt efter att ha arbetat för en rad profilerade varumärken men även skapat sig ett namn inom utställningsmiljöer och events relaterade till modebranschen.

Trots att en ganska stor del av projekten kretsar kring inredningsdesign vill Campus Arkitekter framhålla att de faktiskt är arkitekter. Det är viktigt eftersom det ger dem en ökad möjlighet till att få carte blanche i större och komplexare projekt.

Jani studerade arkitektur på KTH och medgrundaren Johan Berglund studerade arkitektur på Bartlett School i London, där han även undervisat.

-Efter studierna på KTH startade jag ganska snabbt eget, berättar Jani, som tidigt var med och konkurrerade med etablerade kontor om de intressanta jobben.

Ett par designuppdrag för starka varumärken slussade honom vidare i karriären mot lite större organisationer, där Fotografiska blev en återkommande kund. Jani, som arbetat med Fotografiska globalt, har hjälpt till med att etablera kreativa processer och program för planering och genomförande av utställningar och samkörning av olika program som ska kunna synkroniseras på ett effektivt sätt.

-Komplexiteten i den här typen av projekt är omfattande, vilket kräver  att man sätter sig in i olika områden för att ta fram lösningar som håller hela vägen, berättar Jani.

Uppdragen för Fotografiska har fortsatt med varierande arbetsuppgifter. Aktuellt på ritbordet är utformningen av Fotografiska London som består av 9.000 kvadratmeter utställningshallar under marken samt konferens- och restaurangverksamhet i markplan. Det är ett spännande och komplext projekt i en befintlig byggnad.

-Att arbeta med befintliga byggnader av karaktär är alltid en utmaning, men i det här projektet var det stora testet att lyckas skapa underjordiska gallerier som ska bidra till en positiv och spännande besöksupplevelse. Vårt mål var att skapa en stämning av en underjordisk värld fylld med kreativitet och bildupplevelser i arkitektoniskt inbjudande miljöer, berättar Jani Kristoffersen.

Ett av de senaste projekten i Stockholm är det koreanska kulturcentrumet på Kungsholmen som totalrenoverats med ett nytt designkoncept  i  nationens kulörer, rött och blått. Dessa har balanserats med genomgående gråa toner i olika nyanser och styrkor.

Det är en minimalistisk inredning som med små medel och starkt formspråk fångar in det kraftfulla i den asiatiska estetiken – enkelheten – och det är ett lyckat koncept som fått ge glans åt en intressant helhet. MDF-skivor har använts som material i möbler, förvaringsytor och trappräcken, vilka kompletterats med ytor av lackerad stålplåt och detaljlösningar för specialdesignade möbler.

Vårt projekt för KCC bygger på en tolkning av koreansk kultur och tradition där vi använt oss av den nationella färgskalan i vitt/blått/rött/svart, samt en tradition att vika papper kallat Jong-i jeongin vilket påminner om japansk origamivikning.

Det blev ett relativt omfattande projekt som trots en begränsad budget skulle komma att inbegripa samtliga av kulturcentrets lokaler som är öppna för allmänheten.

Campus Arkitekter har gjort ett flertal utställningsprojekt genom åren, där både tid och rum fått spela en viktig roll.

NK Sport är ett relativt nytt projekt som visserligen är kommersiellt, men där tidens tand och platsens historia väger tungt. En viktig del av arbetet var att utveckla ett koncept som sträcker sig längre än varumärkesfilosofi genom att knyta an till historiska skeenden, där rumsdetaljer blev viktiga pusselbitar. Exempelvis har pelarna i jesmonite fått symbolisera Asplunds betongbrutalism som är ett viktigt kapitel i arkitekturhistoria.

Intressant kuriosa är att Gunnar Asplunds son Hans som också blev arkitekt, ritade två tillbyggnader till Ferdinand Bobergs NK, varav en är belägen på andra sidan Regeringsgatan och inkluderar parkeringshuset med den spektakulära fasaden. I konceptet för NK Sport är pelare och socklar, utöver sina primära funktioner, viktiga symboler för en betongestetik som är betydelsefull i NK-byggnadens historia.

-Vi ville delvis fylla ytan med intressanta element som knyter an till NK-byggnadens historia i syfte att skapa en givande motvikt till online shopping där produkter och varumärken utgör själva kundupplevelsen. 

När det handlar om betong, har Campus Arkitekter en relativt lång historik med olika projekt, där betong varit huvudmaterial. Medgrundaren Johan Berglund blev utsedd till årets Betongarkitekt och erhöll betongpriset ”Roger” efter några uppmärksammade projekt, där Hyttegårdsparken i Falun väger tungt. Det är ett intressant landskapsprojekt som vuxit fram utefter topografiska förhållanden med olika höjdnivåer att spela på. I nära dialog med naturen har arkitekterna planerat gång-och cykelstråk tillsammans med skateboardramper i en spännande scenografi av betong.

Betong har en speciell betydelse för många arkitekter, som gärna använder materialet i estetiskt syfte. Trots debatten ”för” eller ”emot” så finns det många som älskar betongens råa estetik – även privata beställare. Campus arkitekter arbetar just nu med en villa vars väggar uteslutande består av  exponerad betong, likaså golv och förstås bärande element. I det här projektet har betongen fått en speciellt viktig betydelse med tanke på dess strukturella egenskaper samt markförhållanden och rådande bestämmelser. En del av huset byggs under vatten för att vinna höjd i en annars begränsande detaljplan.

Och Campus Arkitekters filosofi?

-Vi tror på den fysiska miljöns sinnliga potential, och med rätt kunskaper och ambitioner kan en intressant arkitektur påverka både individer och samhällen på ett sätt som går bortom mätbara kvaliteter. Vi tror på utveckling och att arkitektur, likt språk, behöver spegla samtiden.

Campus arkitekter lämnar inget åt slumpen. De arbetar med detaljlösningar och material på ett innovativt sätt i en ständig utforskning av relationen mellan upplevelser och byggd miljö, vilket är grunden i deras filosofi. Det är inte bara det visuella som är intressant i en miljö, snarare vilken slags stämning som kan uppstå – en utmaning som arkitekter återkommande ställs inför och speciellt på platser under förändring.

Det bästa exemplet på föränderliga platser är butiksmiljöer där Campus arkitekter gjort flera intressanta avtryck med minimalistiska butiksmiljöer för bland annat House of Dagmar och Chimi. Campus designade glasögonmärket Chimis flagship butik på Kungsgatan i Stockholm och har fortsatt med att utveckla varumärkets kommersiella miljöer utomlands.

En annan uppdragsgivare inom retail är Kadewe, ett relativt välkänt varuhus i Tyskland med ett flertal lokaliteter i landet. Det aktuella projektet handlar om att förädla en befintlig femvånings-byggnad belägen på ett torg i centrala Dusseldorf. Den omvandlas till ett av Kadewes nya varuhus med en köpgalleria under mark som designas av arkitekten David Chipperfield. Fem aktörer kommer att arbeta med varsitt våningsplan, där Campus är en av arkitekterna.

Avslutningsvis kan man sammanfatta Campus Arkitekter som en liten byrå med stora ambitioner och målsättningar oavsett budget eller projektstorlek. Det viktiga för dem är att skapa en arkitektur som genererar såväl miljömässigt som socialt hållbara miljöer, vilket är förutsättningen för trivsel och utveckling på flera nivåer.

Och deras ambitioner för framtiden?

-Vi på Campus tar på oss ett stort ansvar och följer vår designfilosofi så långt det bara är möjligt. Vi tror att alla arkitekter som tar fullt ansvar har en mycket viktig roll att fylla framöver, speciellt med tanke på allt som händer i världen just nu.

Text och foto: Cecilia Bolter

Se mer av vad Campus Arkitekter ritat här!

Mer om Campus Arkitekter
Grundare: Jani Kristoffersen samt Johan Berglund.
Antal anställda: Sju.
Antal aktuella projekt: Tio projekt i Sverige, runt 10 projekt utomlands.
Affärsområden: Kulturrelatetade projekt (museum, konsthallar, kulturhus, konserthus), bostäder, retail och kontor
Tjänster: Arkitektur, Inredning, Landskap, stadsutveckling, möbelformgivning.

Årets Arkitekt!

Läs mer