MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Garnisonen fyller 50 år!

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

”Vi sa aldrig att det skulle vara vackert när vi ritade. Det skulle vara riktigt. Riktigt ur beställarens synpunkt” berättar arkitekt Tage Hertzell i en intervju i Tidskriften Betong nr 3 2012.

Text: Roger Andersson Foto: Boel Ferm

Beställare var BS, Byggnadsstyrelsen, som ville ha 3 600 arbetsplatser. Det innebar Norra Europas största kontorshus. BS idé var en kontorsbygglåda, ett prefabricerat byggsätt där varaktiga, byggnadsknutna delar skulle särskiljas från föränderliga, ”verksamhetsknutna”.

-Allt föll på plats över en helg. Det blev ett rutnät med TT-kassetter på 9,6 gånger 7,2 meter, säger Tage Hertzell vidare i Tidskriften Betong.

Kassetter vilar på kanter på balkarna för att få tunnare bjälklag än vanliga TT-kassetter. 

-Det har små fasningar, men jag hade föredragit skarpa hörn, även om de blir skörare. Med det är ändå bra, nu upplevs de som ytor istället för volymer, säger Tage Hertzell.

Konstnären Gösta Wallmark har jobbat med allt som är utbytbart. En böljande gul vägg på 39 meter har fått ta plats på ett ställe, här fick Gösta göra vad han ville.

Tage Hertzell ville inte ha en konstlad fasad som upplevs estetiskt annorlunda än vad huset är. ”Det är en generell anläggning och att göra en låtsad funktionell uppdelning i fasaden kändes onaturligt.”

Medier som SvD, Radio Stockholm och Aftonbladet har alla haft med Garnisonen som nominerad till Stockholms fulaste byggnad. 

Tage Hertzell tycker inte det är så förvånande, det är ett annorlunda hus. ”En del tycker det är enformigt, men jag tycker det är enhetligt.”

Den långa byggnadskroppen har 289 likadana fönster i rad mot Karlavägen och var huset orsakade införandet av flextid. Det utbröt nämligen kaos när tusentals anställda skulle börja och sluta sin arbetsdag vid samma tidpunkt. Tunnelbanan kunde inte heller transportera så mycket folk under så kort tid.

Peter Celsing sa en gång att man borde hälla en hink färg över fasaden och låta den rinna ner på något ställe. 

”Så gjorde Gert Wingårdh på Ericssons kontor i Kista, men så skicklig är inte jag”, säger Tage Hertzell.

Läs mer