MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Vårbergstoppen nominerad!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Moa Andrén och Tove Fogelström nomineras för Vårbergstoppens utsiktstorn.

Vårbergstoppen är en av Stockholms konstgjorda toppar. Det artificiella parklandskapet skapades ursprungligen av rasmassor från tunnelbanebygget under 1960-talet. Dåvarande stadsträdgårdsmästare Holger Blom ledde arbetet med att utforma två konstgjorda toppar kring en cirkulär krater med en perfekt diameter på 100 meter. Just landskapets konstgjorda karaktär och tydliga geometri har varit en avgörande inspirationskälla för vårt arbete med att formge utsiktsplatser till den upprustade stadsdelsparken.

I samband med att området förtätas utvecklar Stockholms stad Vårbergstoppen till en omhändertagen park med aktiviteter för alla åldrar. Platsen är en känd destination för fågelskådning och för att skapa mervärde för alla som vistas på Vårbergstoppen utvecklade vi tillsammans med trafikkontoret och Stockholms Ornitologiska Förening vår ursprungliga uppdragsbeskrivning ”gömsle för ornitologer”, till en serie utsiktsplatser och utsiktstorn som skapar vistelsevärde och attraktivitet för allmänhet såväl som fågelintresserade.

På den högsta norra toppen återfinns ett lägre vindskydd med en rundad sittbänk som vänder sig mot utsikten samt en låg ”kompassros” som anger riktning och avstånd för såväl fåglarnas migration som fysiska platser. På den lägre södra toppen finns ett karaktärsfullt utsiktstorn med väderskyddad sittplats och utsiktsterrass.

De ljuspigmenterade betongstrukturerna utgår från cirkelns perfekta geometri och utförs med detaljer i lackat stål och sittbänkar av trä. Ett skyltprogram med informations- och hänvisningsskyltar samspelar med utsiktsplatsernas materialitet medan en familj av klot i stål respektive trä i lekparken har getts tydligt egen karaktär med starkare kulör.

Projektet är framtaget i nära samarbete med Tyréns som ansvarat för parken som helhet samt Land Arkitektur som ansvarat för lekparken.

Juryns motivering till nominering: ”På en konstgjord topp med beställning ”gömsle för ornitologer” finns ett karaktärsfullt utkikstorn. Lika självklar och sinnrik som snigelns skal, är denna byggnad formad utifrån cirkelns geometri och erbjuder besökaren både utsikt och skydd. I ljuspigmenterad betong och välutformad detaljering har arkitekterna skapat en sinnlig liten byggnad som åstadkommer stor arkitektur.”

Juryn består av Tobias Nissen, Vera Arkitekter, Åsa Kallstenius, Kod Arkitekter och Roger Spetz, Gatun Arkitekter.
Sponsor är Pigmentec.

Projektfakta
Beställare: Trafikkontoret Stockholm stad genom  Jean-Louis Dessalles.
Ansvariga arkitekter: Moa Andrén och Tove Fogelström.
Medverkande arkitekter: Pär Falkenäng, Oskar Wallin, Daniel Backlund.
Byggnadstid: November 2019 – Maj 2021.
Landskapsarkitekt: Tyréns/ Liselotte Luhr.
Konstruktör: AFRY/Ulrika Jansson.
Expert ornitologi: Tomas Viktor, Stockholms ornitolo­giska förening.

Fotograf: Clément Morin / Brendan Austin

Läs mer