MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Forskarna möts i Sverige!

Betongvärlden
Betongvärlden

Johan Silfwerbrand

Svensk professor inom betongbyggnad, verksam på Kungliga tekniska högskolan.

24:e nordiska betongforskningsmötet i Garnisonen.

Den 16-19 augusti arrangerar Svenska Betongföreningen det 24:e nordiska betongforskningsmötet på Garnisonens konferenscentrum på Östermalm i Stockholm. Vi har drygt 70 bidrag som kommer att presenteras under två parallella sessioner som löper från onsdag morgon till fredag lunch. Hittills har vi 140 anmälda men det finns plats för ytterligare några, se länk nedan.

Bidragen spänner över hela betongområdet, från material över produktion till konstruktion. Hållbarhetsfrågorna är avgörande för betongteknikens framtid och detta avspeglas också i föredragens rubriker. Vi har givit två sessioner rubriken Green Concrete men många andra föredrag handlar också om olika aspekter av hållbarhet såsom beständighet, fukt, underhåll och reparation. Effektivare konstruktioner leder också till material- och därmed CO2-besparingar.

Konferensen inleds med två nyckelföreläsningar. Karin Comsted Webb, hållbarhetschef och ny vice vd på Cementa, kommer att berätta om hållbart cement och betong. Den andra nyckelföreläsningen handlar om det stora EU-projektet ReCreate och möjligheterna att återanvända gamla betong­element i nya byggnader. Normalt krossar man betong som används som ballast i vägar eller i ny betong men kan man återanvända hela element hamnar man mycket högre upp på återvinnings­trappan med mycket lägre CO2-utsläpp som följd.

Nordic Concrete Research Symposium, som konferensen heter på konferensspråket, arrangeras vart tredje år där de fem nordiska ländernas betongföreningar turas om att arrangera. Egentligen skulle det 24:e betongforskningsmötet ha arrangerats i norska Sandefjord 2020 men den sköts upp på grund av pandemin. Inte heller 2021 gick det att genomföra ett fysiskt event och eftersom norska betongföreningen hade fullt upp med att planera och genomföra den stora fib-kongressen i juni i år i Oslo gick arrangemanget över till Sverige.

Att genomföra betongforskningsmötet på nätet var aldrig ett alternativ. Poängen med denna konferens är att unga doktorander och forskare skall kunna möta varandra och de äldre kollegorna. De som redan känner varandra kan naturligtvis ses på nätet men här är det ungdomarna som dominerar talarlistan och de behöver också bygga upp ett kontaktnät som vi äldre redan har. Själv har jag deltagit i samtliga nordiska betongforskningsmöten sedan 1984 i Reykjavik och alla konferenserna har varit både mycket intressanta och mycket trevliga.

Hoppas vi ses på Garnisonen – Tage Hertzells (arkitekten med Betongens yta) skapelse som firar 50 år i år.

Information och anmälan hittar du här.

Läs mer