MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Heidelberg Materials samarbetar med Volvo 

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Flaggskeppsprojekt med stor potential.

Heidelberg Materials har signerat ett samarbetsavtal med Volvokoncernen. Syftet är att gemensamt undersöka och utveckla hur byggmaterialföretagets aktiviteter inom lastning och transport kan lösas med hjälp av elektrifierade fordon – ett viktigt steg för att minska koldioxidutsläppen inom byggsektorn.

Som en del av avtalet kommer Volvokoncernens utsläppsfria lösningar, en mix av eldrivna lastbilar och anläggningsmaskiner, att tas i drift på ett antal av Heidelberg Materials nordeuropeiska arbetsplatser och stenbrott.

Både tillgängliga fordon och prototyper kommer att användas och testas i det dagliga arbetet inom verksamheterna. Detta ger Volvo och Heidelberg Materials möjlighet att utvärdera fordonen med avseende på driftseffektivitet, underhåll och inte minst laddning på arbetsplatserna.

Att hitta sätt för att minska klimatpåverkan är avgörande för att Heidelberg Materials ska kunna nå noll nettoutsläpp av koldioxid i hela sin värdekedja, och transportaktiviteter utgör en betydande andel. I region Northern Europe står landbaserade transporter för totalt sex procent av klimatbelastningen i värdekedjan. Elektrifiering av fordonsflottan har potential att minska de årliga utsläppen med upp till 200 000 ton koldioxid. Dessutom ger elektrifierade fordon en tystare och bättre arbetsmiljö och stadsmiljö.

– Partnerskapet med Volvo är ett flaggskeppsprojekt i vår bransch med potential att väsentligt driva på utfasningen av koldioxid genom hela värdekedjan i norra Europa. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att identifiera och införa de allra senaste lösningarna för en snabb klimatomställning i byggsektorn, säger Heidelberg Materials koncernchef Dr Dominik von Achten.

Under 2023 kommer en sex månader lång gemensam genomförbarhetsstudie att drivas för att komma fram till vilken utsläppsfri fordonsteknik och laddningsinfrastruktur som bäst passar behoven i Heidelberg Materials verksamhet ‒ befintliga såväl som framtida lösningar.

Den holistiska studien kommer att ge en unik möjlighet att kartlägga, skräddarsy och implementera ett komplett CO2-reduktionsprogram genom hela verksamheten avseende transport- och lastningsaktiviteter. Projektet kommer främst att fokusera på de större anläggningarna i Norden, och redan under sommaren kommer det första fordonet att vara i drift vid cementfabriken i Slite, Sverige.

– Samarbeten som detta adresserar klimatförändringar i hela värdekedjan. Samtidigt som vi fokuserar på att minska koldioxidutsläppen för våra produkter och vår egen verksamhet, är vi också angelägna om att hjälpa våra kunder att vara förebilder genom innovativa samarbeten som leder till nödvändiga förändringar, säger Martin Lundstedt, VD och koncernchef för Volvo Group.


Läs mer