MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
På uppdrag från Energiforsk har jag, tillsammans med Tommy Thörn från Ytskyddsakademien, genomfört ett projekt om ytbehandling av kärntekniska betongkonstruktioner.
Teknik

Ytbehandling av kärntekniska betongkonstruktioner

På uppdrag från Energiforsk har Ylva Edwards tillsammans med Tommy Thörn från Ytskyddsakademien, genomfört ett projekt om ytbehandling av kärntekniska betongkonstruktioner.

Ylva Edwards
2-28-2024
Heidelberg Materials Precast Contiga har tillsammans med finska Metsä Wood utvecklat en hybridvägg som är redo att användas i skarpa projekt.
Hållbarhet

Trä och betong i nytt element

Heidelberg Materials Precast Contiga har tillsammans med finska Metsä Wood utvecklat en hybridvägg som är redo att användas i skarpa projekt.

Roger Andersson
2-22-2024
Finja Betong lanserar nya Nätfäste Universal med en snäppfunktion som används vid montering av stålnät murverk och betong.
Nyheter

Snäppet bättre med Finja

Finja Betong lanserar nya Nätfäste Universal. Nätfästet, som används vid montering av stålnät på underlag av murverk och betong, har utvecklats och försetts med en snäppfunktion.

Roger Andersson
2-20-2024
Con-Form har utveckalt ett byggsystem för återanvändning i betong enligt byggnormen TEK 17. Återvinningsgraden det nya byggsystemet ligger på upp till 90 procent direkt återanvändning och 10 procent återanvändning, kostnadsökningen kommer att vara mycket begränsad.
Teknik

Betongsystem för återanvändning

Con-Form har utvecklat ett byggsystem för återanvändning i betong enligt byggnormen TEK 17. Återvinningsgraden det nya byggsystemet ligger på upp till 90 procent direkt återanvändning och 10 procent återanvändning, kostnadsökningen kommer att vara mycket begränsad.

Roger Andersson
2-19-2024
the Tubed Mega Frame, ett koncept för att bygga höghus där den centrala kärnan tas bort.
Heta nyheter

Höga hus utan bärande kärna

På BetongFramtid förra året berättade Mikael Hallgren på Tyréns om the Tubed Mega Frame, ett koncept för att bygga höghus där den centrala kärnan tas bort. Istället förflyttades den bärande konstruktionen ut i de yttre delarna vilket gav helt nya möjligheter.

Roger Andersson
2-15-2024
Heidelberg Materials Precast Contiga har tagit ett stort steg framåt inom byggbranschen med sin nyskapande hybridväggsteknik.
Arkitektvärlden

Hybridelementet har kommit till Sverige

Heidelberg Materials Precast Contiga har tagit ett stort steg framåt inom byggbranschen med sin nyskapande hybridväggsteknik. Denna teknologi, utvecklad i samarbete med Metsä Wood, kombinerar trä och betong för att skapa väggelement som inte bara är mer miljövänliga utan också ekonomiskt fördelaktiga.

Roger Andersson
2-8-2024
Trafikverket satsar på standardbroar på Norrbotniabanan.
Nyheter

Trafikverket satsar på standardbroar

När Norrbotniabanan byggs kommer tre nya standardbroar användas. De förväntas ge 70 procent lägre projekteringskostnad, 20 procent lägre anläggningskostnad och en halverad produktionstid.

Roger Andersson
2-7-2024
SaltX beviljas EU-patent för sin systemlösning avseende transportabel koldioxidinfångning och lagring
Nyheter

SaltX Technology beviljas ett EU-patent

SaltX Technology har beviljats ett EU-patent för en elektrifierad så kallad ’calciumlooping’, en lösning där bolagets innovation EAC, Electric Arc Calciner, utgör en central funktion.

Roger Andersson
2-1-2024
På Brobyggardagen den 29 januari presenterade Mikael Hallgren på Tyréns flera betongnyheter i Eurokoderna. Här följer ett referat.
Teknik

Betongnyheter i Eurokoderna

På Brobyggardagen den 29 januari presenterade Mikael Hallgren på Tyréns flera betongnyheter i Eurokoderna. Här följer ett referat.

Roger Andersson
2-1-2024
Sweco har genomfört en "Urban Insight"-studie om kritisk infrastrukturs sårbarhet för klimatrisker.
Teknik

Kritiskt i Europa vid regn

Ny rapport från Sweco. En rad översvämningar till följd av de senaste årens extremregn i Europa har haft förödande ekonomiska konsekvenser. Det nya direktivet om  belyser behovet av tålig stadsinfrastruktur. Sweco har genomfört en “Urban Insight”-studie om kritisk infrastrukturs sårbarhet för klimatrisker. En kartläggning av sårbarhetsfaktorer och riktlinjer i 26 europeiska städer visar ett akut behov av att stärka våra samhällens resiliens.

Roger Andersson
11-28-2023
|

Founders Club

Betongvärldens framtid är beroende av att företagen i branschen engagerar sig och bidrar ekonomiskt. Därför tackar vi företagen som engagerar sig tillsammans med oss: Rebet, Linotol, Bemix, Pretec och Bekaert.

Rebet
Linotol
Bemix
Pretec
Bekaert