MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

“Nu behövs en betongpolitik!”

Nu behövs en betongpolitik

Nu behövs en betongpolitik

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Svante Axelsson skriver på DI Debatt

Svante Axelsson, Nationell Samordnare Fossilfritt Sverige. Foto: Anders G Warne

En av de viktigaste pusselbitarna för att klara bygg- och anläggningsbranschens målsättning att halvera utsläppen av växthusgaser senast 2030 och bli klimatneutral till 2045 är att betongen blir klimatneutral, skriver Svante Axelsson, Nationell Samordnare Fossilfritt Sverige, på DI Debatt den 13 oktober.

Han skriver vidare: ”Betongbranschen har redan i dag tagit flera viktiga kliv för att betongen ska bli klimatneutral. Utvecklingen av klimatförbättrad betong går starkt framåt och erbjuds redan i dag av de flesta betongproducenterna över i stort sett hela Sverige. Potentialen är stor, upp mot halverad klimatpåverkan vid bostadsbyggande är möjligt i dag och det kan även uppnås i vissa anläggningskonstruktioner. För att nå hela vägen fullt ut är en förutsättning att cementfabriken i Slite når sitt mål att producera cement med netto noll utsläpp av växthusgaser till 2030.”

Han skriver även att det behövs ”en riktig betongpolitik värt namnet om denna färdplan ska nå sina mål. Staten bör vara en föregångare, stimulera innovation, ställa krav och skynda på utvecklingen mot lägre koldioxidutsläpp. Där också marknadens alla aktörer behöver agera och samverka.”

Han listar följande uppmaningar till politiken

• Använd det kraftfulla instrumentet som offentlig upphandling är genom att ställa klimatkrav ur ett livscykelperspektiv för att styra mot ett långsiktigt hållbart byggande där vi använder rätt material på rätt plats. 

• Regeringens bör öka satsningarna som främjar innovation och ny teknik i materialutvecklingen.

• Regeringen bör satsa ökade resurser på kunskapslyft och kompetensförsörjning i grundutbildning och fortbildning inom hela värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn.   

• Öka möjligheterna för branschen att återvinna och återbruka mer betong genom ny avfallslagstiftning som ser rivningsmaterial som resurs och inte avfall. 

• Kravställande där klimatförbättrad betong bör vara förstahandsvalet vid betongbyggande hos alla beställare för att redan i dag nå potentialen halverad klimatpåverkan.

Så avslutar han: ”Betongbranschen har kunskapen, de tekniska lösningarna och drivet för att klara klimatomställningen, men för att lyckas fullt ut behöver hela värdekedjan inom bygg- och anläggningssektorn dra sitt strå till stacken. Framförallt behövs en kraftfull betongpolitik.”

Ny bok: Allt om CCS!

Läs mer