MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

RF i betong utomhus?

Oskar Esping

Oskar Esping är teknisk doktor och arbetar på Thomas Concrete Groups C-lab. Han har under många år svarat på frågor från läsare på betong.se och i Tidskriften Betong. Här på Betongvärlden fortsätter han att vara expert.

Vår expert Oskar Esping svarar på en läsarfråga.

Man brukar ju anta RF=80% för betong utomhus när man ska anta nominell krympning i betong. Men om man har en betongplatta (vct =0,50) utomhus i kontakt med jord. Jag tänker att mht kapillärsugning och att betongen är tät (torkar långsamt) så vore det rimligt att anta en högre RF (minst 90%) för att inte erhålla en överdriven minimiarmeringsmängd enligt 1992-1-1.

Finns det några rekommendationer någonstans som jag kan hänvisa till för att motivera en högre RF än 80 %?

/Martin

Har du en “platta på mark”, utan underliggande isolering eller plast, brukar man räkna med att det är 100 % RF under betongen. Det kan givetvis vara lägre RF än så om marken är torr, ventilerat bärlager, direkt på berg, osv. Är det fuktig mark betongen är i kontakt med får man dessutom kapilläruppsugning som kan genomfukta betongen (uppnår kapillär mättnad).

Utomhus har betongytan kanske 80 % RF, men det beror också på om den utsätts för regn, vatten blir stående, väderskydd o.s.v.

Är det en tjock betongplatta och/eller lågt vct kan vatten ha ganska svårt att tränga in till mitten, och med betongens självuttorkning kan den komma ner i 75-90 % RF (beroende på vct), utan uttorkning mot omgivningen.

Så en betongplatta med vct 0,50 utomhus i kontakt med jord skulle jag säga att RF ligger på ca 98 % i nedre delen, 80 % i övre delen och 90 % i mitten. Så att anta en “medelfukt” på 90% är fullt rimligt.


Läs mer