MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

100 procent för Schwenk!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

“Broceni är antagligen en av fabrikerna med lägst utsläpp i Europa!”

/Tomasz Borowiec, vd Schwenk Sverige.

Schwenk, som levererar cirka 15 procent av alla cement i Sverige, har som mål att ha 100 procent alternativa bränslen i sin fabrik i Broceni i Lettland 2025. Den lettiska fabriken tillverkar 85–90 procent av Schwenks cement till Sverige.

-Schwenk ska minska dagens koldioxidutsläpp från ett genomsnitt på 739 kilo koldioxid per ton klinker till 689 år 2025, säger Andreas Liikane, försäljningschef, Schwenk Sverige.

EU:s riktmärke för utsläpp ligger 2020 på 766 kilo koldioxid per ton klinker, en uträkning som grundar sig på ett genomsnitt från de tio procent fabriker i Europa med minst utsläpp. Broceni låg 2021 på 703 kilo koldioxid per ton klinker.

-Det innebär att fabriken i Broceni antagligen är en av de tio procenten av fabriker med lägst utsläpp, säger Tomasz Borowiec, vd Schwenk Sverige.

Schwenks mål ska nås genom tre steg.

-Första steget är att ha 100 procent alternativa bränslen. Idag ligger vi på 94–95 procent, säger Andreas Liikane.

Avloppsslam har den stora potentialen att öka. Den används idag tillsammans med bland annat uttjänta däck och sorterat hushållsavfall.

Men även alternativa bränslen har olika miljöpåverkan. Det kan mätas i vad det har för biogent innehåll. Biprodukter från trä och djur räknas som 100 procent. Däck ligger på 27 procent, sorterat avfall på 26–35 procent och avloppsslam på 75–85 procent.

Det andra steget handlar om att byta ut klinker mot andra bindemedel. Schwenk ska gå från 79 procent år 2018 till 69 procent 2025.

-De två första stegen gör att vi kan minska koldioxidutsläppen med 420 000 ton per år fram till 2025, säger Tomasz Borowiec.

Schwenk planerar även för ett tredje steg, en koldioxidneutral cementfabrik.

-Vi går inte in på det just nu, men vi kommer meddela detaljer inom kort, säger Tomasz Borowiec.

Läs också: Schwenk storsatsar i Lettland!

Läs mer