MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Labb testar ballast

Swerocks laboratorium

Swerocks laboratorium har blivit kvalitetssäkrat

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Myndighet kvalitetssäkrar Swerocks tester.

I april invigdes Swerocks stora laboratorium på 700 kvadratmeter i Danderyd. Här genomförs tester och analyser inte bara av betong utan också av ballasten som används vid tillverkningen av betong.

Nu har laboriatoriet blivit ackrediterat av Swedac enligt ISO 17025 och för fyra olika standarder. Det innebär att det har rätt kompetens och utrustning för att dels prova tryckhållfastheten och göra frysprover på betong.  De kan också analysera kornstorleksfördelningen på ballastmaterialen som används i betongtillverkningen och alkalisilika reaktioner i ballast och betong. Med det sistnämnda menas en kemisk reaktion mellan kisel och syre.

– Swedac kontrollerar att vi utför metoderna på ett korrekt sätt enligt aktuell standard och att vi använder oss av kalibrerad utrustning. De går också genom vårt ledningssystem och tillser att det uppfyller kraven samt att de tillämpas av personalen, säger Lars Jansson, laboratoriechef på Swerock.

I Danderyd arbetar totalt fem personer med provanalyser, forskning och utveckling. Redan idag tar de emot prover från ett flertal verksamhet inom Swerock. Laboratoriet har också möjlighet att ge service till externa aktörer från hela landet.

– Det är viktigt för verksamheterna att ha kontroll på produkternas egenskaper och kvalitet. Det är också ett krav från många av våra beställare att undersökningarna av betong ska ske på ett ackrediterat laboratorium, där Swedac gör en oberoende tredjepartsgranskning, säger Lars Jansson.

På sikt kommer betonglaboratoriet att ackreditera sig för fler metoder beroende på vad som efterfrågas av kunderna.

– Laboratoriet möjliggör dessutom en utökad satsning på forskning och utveckling för att hitta hållbara lösningar för framtidens betong, säger Staffan Carlström, utvecklingschef på Swerock.

Läs mer