MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Åldrande betong i vattenkraftverken

Betongen åldras i vattenkrfatverken

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Att bygga nytt blir för kostsamt.

Även om betong har en lång livslängd håller materialet inte i evighet. Då är frågan om man ska bygga nytt eller underhålla. När det gäller de svenska vattenkraftverken är merparten till åren komna, men att byta ut alla betongkonstruktioner skulle bli oerhört kostsamt och inte heller vara särskilt resurseffektivt. Sedan 1995 tillbaka pågår därför ett betongtekniskt program på forskningsföretaget Energiforsk kring hur man kan förlänga vattenkraftverkens och dammarnas livstid genom underhåll.

– Den storskaliga vattenkraften byggdes främst ut på femtio- och sextiotalet, så de tekniska livslängderna börjar uppnås på många ställen. Det gör att anläggningarnas ägare hamnar i nya situationer med upprustningsprojekt som aldrig har gjorts förut. Därför behöver vi förstå exakt vad som kan behöva åtgärdas och vad det finns för kostnadseffektiva lösningar, säger Emma Hagner, områdesansvarig för vattenkraft på Energiforsk.

Att hålla liv i anläggningarna, istället för att riva och bygga nytt, är också viktigt ur miljösynpunkt.

– Även om det pågår projekt för att till exempel sänka klimatpåverkan från betongen skulle det bli en jättestor belastning på miljön om man byggde nya anläggningsdelar.

Vattenkraft kan regleras efter behov vilket betyder att man kan lagra vatten i dammarna när efterfrågan är låg och släppa ut vattnet när efterfrågan är större. Men med åren har regleringen ökat med betydligt fler starter och stopp i kraftverken. Det har skapat mer frekventa vibrationer och frågan är hur dessa påverkar turbiner, generatorer och de omgivande betongkonstruktionerna.

Enligt Emma Hagner blir frågan om anläggningarnas livstidsförändringar bara mer och mer aktuell för kraftbolagen för varje år som går.

– Vi behöver skapa underhållsstrategier så att anläggningsägarna förstår vad det är som styr nedbrytningen av betongen, och vilka tillståndkontroller de ska ha för att kunna ta rätt beslut om åtgärder, och på så sätt förlänga konstruktionernas livstid.

Energiforsk
Energiforsk initierar, samordnar och bedriver forskning och analys inom energiområdet. Bolaget ägs av branschorganisationerna Energiföretagen Sverige och Energigas Sverige, statliga Svenska kraftnät och gas- och energiföretaget Nordion Energi.

Forskare håller koll på betongen

Läs mer