MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Antalet olyckor i byggindustrin har minskat

Antalet olyckor sjunker.

Antalet olyckor sjunker.

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Privata byggindustrin ser färre arbetsplatsolyckor.

Antalet olyckor sjunker.
Johan Hallberg, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

Under 2022 minskade antalet arbetsolyckor inom bygg och anläggning jämfört med året innan. Det framgår av en ny rapport som även visar på positiva siffror för arbetssjukdomar och dödsfall.

Rapporten bygger på statistik från Arbetsmiljöverket och omfattar registrerade arbetsolyckor och arbetssjukdomar som leder till minst en dags frånvaro. Från att olycksfrekvensen har legat på 11,3 olyckor per tusen sysselsatta de senaste tio åren ser det nu ut som att trenden har brutits. Under 2022 sjönk frekvensen till 10,2 vilket innebär en minskning till 2 131 från 2 296 registrerade arbetsplatsolyckor under 2021. Bland olyckorna dominerar fysisk överbelastning. Andra vanliga tillbud är förlorad kontroll över handverktyg, snubbling eller fall.

– Byggföretagens vision är noll arbetsskador. Säkra och trygga arbetsplatser kännetecknas av att alla är involverade och uppmuntras att delta i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet, säger Johan Hallberg, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen, i ett pressmeddelande från Byggföretagen.

Tendensen är också positiv när det gäller arbetssjukdomar som har orsakats av till exempel vibrationer och buller. Här har de registrerade fallen minskat med 35 procent jämfört med 2021 – från 1,9 per tusen sysselsatta i byggindustrin till 1,2. Även antalet dödsfall har minskat, från fem till fyra, vilket är något under genomsnittet för den senaste tioårsperioden.
Rapporten är gjord av Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, BCA.

NCC:s säkerhetsdag ger resultat!

Läs mer