MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Arbetsmiljö lågt i kurs!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Tio dör varje år, var femte chef tänjer på gränsen.

Varje år dör tio personer på jobbet inom samhällsbyggnad och så har det varit sen 2019. Det är fördubbling mot 2013. Detta enligt Byggcheferna som i en ny rapport undersöker hur trenden kan brytas.

Byggchefernas rapport Döden på bygget fokuserar på säkerhetsarbetet inom samhällsbyggnad. Ett arbete som har stagnerat: i statistiken över byggbranschens dödsolyckor har kurvan gått uppåt. Sedan 2019 har samhällsbyggnad haft tio dödsolyckor varje år (att jämföra med sju dödsfall år 2017, sex dödsfall år 2015 och fem dödsfall år 2013).

Rapporten bygger på en Novusundersökning som har besvarats av drygt 2 000 medlemmar i Byggcheferna. Här följer några av resultaten:

• Det är fortfarande alltför vanligt att tänja på arbetsmiljöregler. Drygt var femte chef (23 procent) anser sig vara tvingad att göra det för att arbetet ska fungera. Bland de unga cheferna är motsvarande siffra 35 procent.

• Att göra riskanalyser är fortfarande inte en självklarhet. Var femte chef (20 procent) uppger att det sällan, aldrig eller bara ibland görs riskanalyser.

• Tvärtemot vad forskningen lär oss ligger fokus i första hand på att hantera avvikelser. Det har inte skett något egentligt skifte till att arbeta lika mycket för att uppmärksamma och förstärka säkra beteenden.

• Jämfört med för två år sedan delas det ut färre varningar, avstängningar och andra disciplinära åtgärder när någon har brutit mot säkerhetsreglerna.

Hela rapporten kan du läsa här.

Läs mer